Resum

Quan: 31/05/2018
Horari: 16:00 - 21:00

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per: Carlos JordanaDirector dels programes de Direcció de Màrketing i Vendes de ESADE i fundador de l’empresa MERK2.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.

Lloc: Centre d’empreses PROCORNELLÀ

Loading Map....

Objectius:

1. Conèixer les macro tendències de mercat de la pròxima dècada per tal d’obtenir noves idees de negoci orientades al client.

2. Conèixer eines per tal que els empresaris i emprenedors, sàpiguen orientar la seva idea de negoci cap al mercat.

Dirigit a:  Emprenedors, Gerents i directius de micro i petites empreses de recent constitució.

Programa:

1. Emprendre orientats al mercat:
– Què vol dir estar orientats al mercat i què cal tenir en compte per orientar la nostra idea de negoci i el nostre pla d’empresa als clients i mercats potencials

2. El model de negoci orientat al client:
– Definir les peces claus del model de negoci orientat al mercat:
* Client objectiu.
* Proposta de valor.
* Activitats clau.
* Aliats clau i recursos.
* Lògiques d’ingressos i despeses.

3. Tendències de negoci per créixer fins el 2020: Identificar quines són les 6
macrotendències amb creixement per emprendre durant la propera dècada.
Eines de pensament per orientar la idea de negoci al mercat:
* Eines d’investigació de mercat.
* Eines per crear propostes de valor diferents i rellevants.
* Eines per posicionar-me correctament.
* Eines per identificar noves lògiques d’ingressos.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.

Subvencionat per: