Al Viver d’Empreses tenim disponible, despatxos i espais de coworking lliures per a empreses de nova creació (de 0 a 6 anys des de l’alta censal).

Podeu veure les diferents bonificacions segons cada modalitat en el següent quadre (preus sense IVA):

BONIFICAT (Emprenedors domiciliats a Cornellà de Llobregat)

Quota 2 primers anys d’estada

Despatxos Primer any alta censal A partir any alta censal
12,50 m2 INTERIOR   2-C 76,87 €/mes 144,17 €/mes
16,00 m2 EXTERIOR 3-B 106,4 €/mes 173,7 €/mes
8,11 m2 INTERIOR    6 49,87€/mes 117,17 €/mes

Coworking

Quota 6 primers mesos Quota 18 mesos següents
0,00 €/mes 53,17 €/mes

Emprenedors no domiciliats a Cornellà de Llobregat

Quota

Despatxos    Nº Primer any alta censal A partir any alta censal
12,50 m2 INTERIOR 2-C 153,75 €/mes 221,05 €/mes
16,00 m2 EXTERIOR 3-B 212,80 €/mes 280,10 €/mes
8,11 m2 INTERIOR    6 99,75 €/mes 167,05 €/mes

Coworking

Q Quota
24 106,35 €/mes