Resum

Horari: 9:30h. a 13:30h.
Quan: 04 de desembre

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per:  Mª Pilar Romero, graduada social per la Universitat de Barcelona i 23 anys d’experiència com a tècnica en creació i consolidació d’empreses.  Juan Cortés, assesor comptable fiscal, 30 anys d’experiència i tècnic formador en fiscalitat.

Lloc: Esplugues – Edifici Puig Coca

Taller altes i obligacions treballadors autònoms

Objectiu: Aprendre a realitzar els tràmits d’alta i les obligacions fiscals (IVA, IRPF i altres).

Dirigit a: Emprenedors interessats en realitzar properament la seva alta d’activitat com a empresaris individuals i en conèixer les obligacions fiscals que se’n deriven.

Programa:

1.- Concepte d’Empresari Individual, Professional.
2.- Alta a l’Agència Tributària de l’Empresari Individual
2.1.- El model 037: lloc i termini de presentació
2.2.- Inici d’activitat
2.3.- I.A.E.: Concepte i epígrafs
3.- La Factura i la Factura Simplificada. Obligaciód’arxiu.
4.- Despeses deduïbles
5.- IRPF: Concepte i règims
5.1.- Estimació Directe
5.1.1.- Mètode de Càlcul
5.1.2.- Model 130
5.1.3.- Activitats professionals: retenció sobre B.I.
5.2.- Estimació Objectiva
5.2.1.- Mètode de Càlcul
5.2.2.- Model 131
5.3.- Retencions a compte del IRPF
5.3.1.- Mètodes de Càlcul
5.3.2.- Retencions sobre treball i professionals: Model 111 i Model 190
5.3.3.- Retencions sobre capital immobiliari: Model 115 i Model 180
6.- IVA: Concepte i règims
6.1.- Règim General
6.1.1- Mètode de Càlcul
6.1.2.- Model 303 i Model 390
6.2.- Règim Simplificat
6.2.1.- Mètode de Càlcul
6.2.2.- Model 311 i Model 390
6.3.- Règim de Recàrrec d’Equivalència
7.- Declaracions Informatives
7.1.- Operacions superiores a 3.005,06/any: Model 347
7.2.- Operacions intracomunitàries: Model 349 i INTRASTAT
8.- Concepte d’Autònom Depenent i Fals Autònom
9.- Alta del treballador en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
9.1.- Model TA0521, terminis i documentació a aportar
9.2.- Bases de cotització i quotes 2013
9.3.- Domiciliació del pagament de l’antònom en situacions específiques (SCP, capitalització de l’atur, etc.)
10.- Proteccions i prestacions per al Treballador Autònom
10.1.- Incapacitat Temporal i Accident de Treball
10.2.- Prestació per cessament d’activitat
11.- Altres obligacions
11.1.- Llibre de Visites d’Inspecció de Treball
11.2.- Comunicació d’Obertura de Centre de Treball

Amb el cofinançament de:

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.

Propers mòduls de creació i gestió d’empreses o altres activitats a Esplugues:

No hi ha Esdeveniments

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.