INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS CONFORME EL REGLAMENT (EU)2016/679

 

 

Responsable del tractament

 

EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S.A.  (PROCORNELLA)

 

ALBERT EINSTEIN, 47-49 – 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

premismetropolitans@procornella.cat

 

 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

 

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de PROCORNELLÁ a dpd@procornella.cat

 

 

Finalitat del tractament

Possibilitar i gestionar la participació en el marc dels Premis Metropolitans de conformitat amb el disposat a les Bases Legals dels premis, essent imprescindible aquest tractament per a poder participar
 

Legitimació

 

La base legitimadora del tractament és l’interès legítim del Responsable del tractament de dades com a organitzador de l’esdeveniment, així com el consentiment prestat per l’interessat per a participar
 

Destinataris i transferències

Les dades facilitades en el marc de la sol·licitud de participació e inscripció dels presents premis podran ser transmeses a altres empreses del mateix grup, als membres del jurat confeccionat, entre altres, per tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com a entitats col·laboradores per a l’entrega dels premis

 

No es preveu la transferència internacional (fora del UE), excepte amb finalitats d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació o sobre la base de l’existència de garanties adequades

 

Termini de conservació de les dades

 

Les dades facilitades seran conservades mentre duri la tramitació del procediment de participació i concessió dels premis, així com durant el temps que sigui necessari per a respondre a les possibles reclamacions o responsabilitats legals nascudes com a conseqüència de la corresponent participació
 

Drets de les persones

Poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació, enviant la seva sol·licitud a l’adreça del responsable. Tenen dret a retirar el consentiment prestat, si escau. Poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades. Per  més informació www.procornella.cat