INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS CONFORME EL REGLAMENT (EU) 2016/679
Responsable del tractament EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S.A.  (PROCORNELLA)

ALBERT EINSTEIN, 47-49 – 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

cempreses@procornella.cat

Dades de contacte del delegat de protecció de dades Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de PROCORNELLÁ a dpd@procornella.cat
Finalitat del tractament Possibilitar i gestionar la participació en el marc dels Premis Metropolitans 2024 de conformitat amb el disposat a les Bases Legals dels premis, essent imprescindible aquest tractament per a poder participar
Legitimació

 

La base legitimadora del tractament és l’interès legítim del Responsable del tractament de dades com a organitzador de l’esdeveniment, així com el consentiment prestat per l’interessat per a participar en els premis
Destinataris i transferències Les dades facilitades en el marc de la sol·licitud de participació i inscripció dels presents premis seran transmeses als membres de l’equip tècnic , comitè d’avaluació i del  jurat per què puguin portar  a terme el procés d’avaluació de candidatures i selecció de guanyadors. Les dades de contacte dels participants seran transmeses a  l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)  per què aquesta pugui mantenir informats als participants sobre ajuts, subvencions i programes relacionats amb la innovació.

No es preveu la transferència internacional (fora de l’espai EEE), excepte amb finalitats d’emmagatzematge i, en tot cas, sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació o sobre la base de l’existència de garanties adequades.

Termini de conservació de les dades

 

Les dades facilitades seran conservades mentre duri la tramitació del procediment de participació i concessió dels premis, així com durant el temps que sigui necessari per a respondre a les possibles reclamacions o responsabilitats legals nascudes com a conseqüència de la corresponent participació
Drets de les persones Poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació, enviant la seva sol·licitud a l’adreça del responsable. Tenen dret a retirar el consentiment prestat, si escau. Poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades. Per a més informació www.procornella.cat