Resum:


Quan: 31/10/2017 - 15/11/2017

(dimarts i dijous tarda)

Horari: 16:00 - 19:45

Durada del curs: 30h

Cost: El curs esta subvencionat al 100%. És obligatori assistir a un 80% de les sessions.

Formadors:

Marc Ortega Torres: Llicenciat en Enginyeria Industrial Superior, especialitat Organització Industrial, pla Estudis 64, per la UPC. Màster en Organització d’Empreses: “Engiplant”, cursat a la UPC. Màster en Productes Financers. IEF (Institut d’Estudis Financers).

 Nuria Roldán Estrada: Diploma d’Estudis de Suficiència investigadora en l’àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Departament de Dret, UPF. Treball de Recerca: El concepte d’assetjament sexual i la seva protecció en la normativa heterònoma comunitària i espanyola. Sota la direcció de la Dra. Julia López López (Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra) i el Dr. Vicente Antonio Martínez Abascal (Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Rovira i Virgili. Cursos de Doctorat en Dret Públic, Universitat Pompeu Fabra. Llicenciada en Dret, Universitat de Barcelona.

Lloc: Centre d’empreses PROCORNELLÀ

Loading Map....

Objectius del curs:

-Proporcionar al treballador que ha decidit emprendre la seva activitat per compte propi coneixements i habilitats en relació al marc jurídic, econòmic i financer i de gestió de persones.

-Dotar al participants de les eines necessàries per elaborar el seu propi pla d’empresa.

-Facilitar les eines i recursos necessaris per a que qualsevol emprenedor interessat en crear una empresa pugui concretar la seva IDEA en un PROJECTE coherent que a la vegada pugui originar un NEGOCI viable en un futur.

Continguts:

1. Àrea d’escenari jurídic-legal
1.1. L’escenari jurídic de l’emprenedor-empresari, emprenedor i empresa
1.2. L’emprenedor una persona física i / o jurídica. Les relaciones a la societat mercantil (socis), mandat i representació
1.3. El censat de l’empresa als arxius públics: CIF, inscripció registral, REA, etc.
1.4. Empreses comercials, industrials i productives
1.5. Formació i assessorament de l’emprenedor
1.6. Els actors de l’escenari empresarial: Treballadors, clients, proveïdors i recaptadors
1.7. El proveïdor privilegiat: L’entitat de crèdit i l’asseguradora
1.8. L’empresari, col.laborador obligatori de l’administració; Les lleis coercitives per a l’emprenedor
1.9. L’emprenedor i els conflictes: Actor, demandat, perjudicat, imputat, infractor, executat, morosos, concursat, fallida, condemnat
1.10. La contractació mercantil, els instruments de cobrament i pagament
1.11. La propietat, la investigació i la innovació
1.12. La prova dels actes, l’albarà, el fax i el correu electrònic
1.13. Els plets civils, penals i administratius
1.14. El mercat internacional

2. Àrea econòmic-financera
2.1. La idea de visió dins del desenvolupament de qualsevol negoci
2.2. Anàlisi situacional previ: DAFO
2.3. Què és una dependencia financera?. Capital propi versus capital aliè; definició d’apalancament financer
2.4. Recursos mínims, necessaris i suficients: La definició del fons de maniobra econòmic
2.5. Negociació global amb els proveïdors del finançament alié: Tipus d’interès, garanties, compensacions, revisió de les condicions, fórmula: jo guanyo-tu guanyes
2.6. Breu comentari sobre anàlisi qualitatiu de l’empresa i el nou empresari
2.7. Estructura econòmica d’un empresari individual
2.8. Estructura econòmica d’un empresari societari: S.A., S.L.
2.9. Definició i anàlisi d’un balanç d’una empresa
2.10. Definició i anàlisi del compte de pèrdues i guanys d’una empresa i del resultat empresarial
2.11. Normes mercantils i comptables que afecten als empresaris
2.12. Individuals i societaris. Referència al pla general de comptabilitat, seguiment de la comptabilitat d’una empresa
2.13. Les figures impositives més importants en relació a l’activitat económica d’un empresari: IRPF, I.V.A., Impost Sobre Societats. Opcions de funcionament fiscal
2.14. El pla d’empresa: Supòsit pràctic
2.15. Què és un pla d’empresa?
2.16. Per què serveis un pla d’empresa?
2.17. Com es confecciona un pla d’empresa?

3. Àrea de gestió de persones

Dirigit a: Treballadors en actiu per compte propi (RETA) o compte aliè (Règim General).

Sessions:

– Dimarts 31/10 de 16h a 19:45h
– Dijous 02/11 de 16h a 19:45h
– Dimarts  07/11 de 16h a 19:45h
– Dijous 09/11 de 16h a 19:45h
– Dimarts 14/11 de 16h a 19:45h
– Dijous 16/11 de 16h a 19:45h
– Dimarts 21/11 de 16h a 19:45h
– Dijous 23/11 de 16h a 20:45h
– Dimarts 28/11 de 16h a 20:45h
TOTAL: 30h teórico-pràctiques

Cost: El curs esta subvencionat al 100%. És obligatori assistir a un 80% de les sessions.

Inversió: Curs 100% subvencionat.

Requisits: Aportar la següent documentació:

  • Sol.licitud de participació que s’enviarà als inscrits
  • Còpia del DNI
  • Nòmina actual o comprobant de rebut de l’autònom

Observacions: Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Formació prioritària per a treballadors en actiu. Es trucarà als inscrits per requerir la documentació necessària i es confirmarà la plaça a aquells que compleixin els requisits.

Més informació: Centre d’Empreses PROCORNELLÀ- 934748042 – inscripcions@procornella.cat

Objectius del curs:

-Proporcionar al treballador que ha decidit emprendre la seva activitat per compte propi coneixements i habilitats en relació al marc jurídic, econòmic i financer i de gestió de persones.

-Dotar al participants de les eines necessàries per elaborar el seu propi pla d’empresa.

-Facilitar les eines i recursos necessaris per a que qualsevol emprenedor interessat en crear una empresa pugui concretar la seva IDEA en un PROJECTE coherent que a la vegada pugui originar un NEGOCI viable en un futur.

Continguts:

1. Àrea d’escenari jurídic-legal
1.1. L’escenari jurídic de l’emprenedor-empresari, emprenedor i empresa
1.2. L’emprenedor una persona física i / o jurídica. Les relaciones a la societat mercantil (socis), mandat i representació
1.3. El censat de l’empresa als arxius públics: CIF, inscripció registral, REA, etc.
1.4. Empreses comercials, industrials i productives
1.5. Formació i assessorament de l’emprenedor
1.6. Els actors de l’escenari empresarial: Treballadors, clients, proveïdors i recaptadors
1.7. El proveïdor privilegiat: L’entitat de crèdit i l’asseguradora
1.8. L’empresari, col.laborador obligatori de l’administració; Les lleis coercitives per a l’emprenedor
1.9. L’emprenedor i els conflictes: Actor, demandat, perjudicat, imputat, infractor, executat, morosos, concursat, fallida, condemnat
1.10. La contractació mercantil, els instruments de cobrament i pagament
1.11. La propietat, la investigació i la innovació
1.12. La prova dels actes, l’albarà, el fax i el correu electrònic
1.13. Els plets civils, penals i administratius
1.14. El mercat internacional

2. Àrea econòmic-financera
2.1. La idea de visió dins del desenvolupament de qualsevol negoci
2.2. Anàlisi situacional previ: DAFO
2.3. Què és una dependencia financera?. Capital propi versus capital aliè; definició d’apalancament financer
2.4. Recursos mínims, necessaris i suficients: La definició del fons de maniobra econòmic
2.5. Negociació global amb els proveïdors del finançament alié: Tipus d’interès, garanties, compensacions, revisió de les condicions, fórmula: jo guanyo-tu guanyes
2.6. Breu comentari sobre anàlisi qualitatiu de l’empresa i el nou empresari
2.7. Estructura econòmica d’un empresari individual
2.8. Estructura econòmica d’un empresari societari: S.A., S.L.
2.9. Definició i anàlisi d’un balanç d’una empresa
2.10. Definició i anàlisi del compte de pèrdues i guanys d’una empresa i del resultat empresarial
2.11. Normes mercantils i comptables que afecten als empresaris
2.12. Individuals i societaris. Referència al pla general de comptabilitat, seguiment de la comptabilitat d’una empresa
2.13. Les figures impositives més importants en relació a l’activitat económica d’un empresari: IRPF, I.V.A., Impost Sobre Societats. Opcions de funcionament fiscal
2.14. El pla d’empresa: Supòsit pràctic
2.15. Què és un pla d’empresa?
2.16. Per què serveis un pla d’empresa?
2.17. Com es confecciona un pla d’empresa?

3. Àrea de gestió de persones

Dirigit a: Treballadors en actiu per compte propi (RETA) o compte aliè (Règim General).

Sessions:

– Dimarts 17/10 de 16h a 19:45h
– Dijous 19/10 de 16h a 19:45h
– Dimarts  24/10 de 16h a 19:45h
– Dijous 26/10 de 16h a 19:45h
– Dimarts 31/10 de 16h a 19:45h
– Dijous 02/11 de 16h a 19:45h
– Dimarts 07/11 de 16h a 19:45h
– Dijous 09/11 de 16h a 20:45h

TOTAL: 30h teórico-pràctiques

Cost: El curs esta subvencionat al 100%. És obligatori assistir a un 80% de les sessions.

Inversió: Curs 100% subvencionat.

Requisits: Aportar la següent documentació:

  • Sol.licitud de participació que s’enviarà als inscrits
  • Còpia del DNI
  • Nòmina actual o comprobant de rebut de l’autònom

Observacions: Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Formació prioritària per a treballadors en actiu. Es trucarà als inscrits per requerir la documentació necessària i es confirmarà la plaça a aquells que compleixin els requisits.

Més informació: Centre d’Empreses PROCORNELLÀ- 934748042 – inscripcions@procornella.cat