Resum

Quan: 16 de febrer 2021
Horari: 16:00 - 17:00

Impartit per:

Raquel Venturino, Advocada, Economista i Consultora estratègica (Legal Centrum).

Lloc: Formación ONLINE a través de la plataforma ZOOM

Al realitzar la inscripció rebreu un enllaç per a entrar el dia de la formació.

Recomanem utilitzar PC o tablet i entrar 15min abans.

QUINA ÉS LA MILLOR MANERA DE TANCAR LA TEVA EMPRESA?

Objectiu de la sessió: Donar a conèixer a empresaris individuals i societats mercantils els passos a seguir en cas de preveure una situació de possible insolvència.

Dirigit a: Autònoms i societats que travessen dificultats en la seva activitat empresarial.

Programa:

La importància de conèixer l’estat econòmic financer de la societat:
Pla de viabilitat i planificació de possibles escenaris: optimista i pessimista. Càlcul del punt mort. Previsió de tresoreria

Cessament voluntari del negoci o de l’activitat econòmica (empresa i autònoms):
Procés per a una liquidació de la societat ordenada (sense situació d’insolvència).

Alternatives a afrontar davant el tancament del negoci:
Transferència de la propietat & compravenda d’empreses
Reempresa
Valoració de l’empresa o de la unitat productiva

Escenari preconcursal i les seves alternatives: la importància de rebre assessorament economicofinancer, legal i estratègic abans d’arribar a un situació d’insolvència actual o qualificada.
Reorientació del negoci
Reestructuració del deute
La figura del mediador: acord extrajudicial de pagaments i conveni anticipat homologat

Obligació legal de sol·licitar el concurs voluntari de creditors
Definició de situació d’insolvència actual o qualificada
Descripció d’un concurs
Nomenament de l’administrador concursal (amb o sense intervenció)
Qualificació del concurs (culpabilitat)
Manera de finalitzar un concurs: conveni (pla de viabilitat) o liquidació
Conclusió per insuficiència de la massa activa: “concurs express”

Llei de la segona oportunitat: concurs de persona física
La figura del notari com a mediador
Acord extrajudicial de pagaments i nomenaments administrador concursal
Benefici d’exoneració del passiu insatisfet: Segona oportunitat

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”.