Seminari “Altes i obligacions del treballador autònom”

Objectiu: Aprendre a realitzar els tràmits d’alta i les obligacions fiscals (IVA, IRPF i altres).

Dirigit a: Emprenedors interessats en realitzar properament la seva alta d’activitat com a empresaris individuals i en conèixer les obligacions fiscals que se’n deriven.

Programa:

1.- Concepte d’Empresari Individual, Professional. 2.- Alta a l’Agència Tributària de l’Empresari Individual 2.1.- El model 037: lloc i termini de presentació 2.2.- Inici d’activitat 2.3.- I.A.E.: Concepte i epígrafs 3.- La Factura i la Factura Simplificada. Obligaciód’arxiu. 4.- Despeses deduïbles 5.- IRPF: Concepte i règims 5.1.- Estimació Directe 5.1.1.- Mètode de Càlcul 5.1.2.- Model 130 5.1.3.- Activitats professionals: retenció sobre B.I. 5.2.- Estimació Objectiva 5.2.1.- Mètode de Càlcul 5.2.2.- Model 131 5.3.- Retencions a compte del IRPF 5.3.1.- Mètodes de Càlcul 5.3.2.- Retencions sobre treball i professionals: Model 111 i Model 190 5.3.3.- Retencions sobre capital immobiliari: Model 115 i Model 180 6.- IVA: Concepte i règims 6.1.- Règim General 6.1.1- Mètode de Càlcul 6.1.2.- Model 303 i Model 390 6.2.- Règim Simplificat 6.2.1.- Mètode de Càlcul 6.2.2.- Model 311 i Model 390 6.3.- Règim de Recàrrec d’Equivalència 7.- Declaracions Informatives 7.1.- Operacions superiores a 3.005,06/any: Model 347 7.2.- Operacions intracomunitàries: Model 349 i INTRASTAT 8.- Concepte d’Autònom Depenent i Fals Autònom 9.- Alta del treballador en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 9.1.- Model TA0521, terminis i documentació a aportar 9.2.- Bases de cotització i quotes 2013 9.3.- Domiciliació del pagament de l’antònom en situacions específiques (SCP, capitalització de l’atur, etc.) 10.- Proteccions i prestacions per al Treballador Autònom 10.1.- Incapacitat Temporal i Accident de Treball 10.2.- Prestació per cessament d’activitat 11.- Altres obligacions 11.1.- Llibre de Visites d’Inspecció de Treball 11.2.- Comunicació d’Obertura de Centre de Treball

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per: Daniel Broto, 10 anys d’experiència en Creació d’Empreses. Tècnic del Centre d’Empreses. Doctor en Dret (especialitat mercantil) i llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona.

Subvencionat per: