Subvenció “Tu+1”

, ,

S’ha publicat una nova convocatòria de la subvenció “Tu+1” del Departament de Treball, que té per objectiu subvencionar la contractació indefinida d’un/a treballador/a per part d’autònoms sense treballadors/res a càrrec.

¿Quins són els requisits?

  • Ser autònom persona física, sense treballadors al seu càrrec o amb treballadors autònoms col·laboradors sempre que el nou contracte no es formalitzi amb aquests autònoms col·laboradors o bé ser societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense treballadors/res al seu càrrec.
  • Estar donat d’alta com a autònom al menys un any ininterromputabans de la sol·licitud o, en el cas de SLU estar inscrites en el Reg.Mercantil un mínim d’un any ininterromput abans de la sol.licitud.
  • Tenir domicili fiscal a Catalunya.
  • No tenir contractada cap persona en el moment de la sol·licitud ni 6 mesos abans.
  • Fer un contracte indefinit de mínim un 50% de la jornada a una persona aturadainscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO).
  • La persona contractada ha de fer una formació online o presencialdel catàleg de formació gratuïta del Consorci de Formació Contínua durant el període de contractació.
  • Mantenir el contracte indefinit durant al menys 18 mesos.
  • La sol·licitud s’ha de ferabans de la contractació i la contractació en els dos mesos següents a l’atorgament de la subvenció

La subvenció dels 12 primers mesos del cost empresa (import total de l’ajut 19.745 euros o la part proporcional en cas de jornada parcial) i és pot tramitar del 05/09/2023 al 28/09/2023.

La sol·licitud s’ha de fer abans de la contractació aquí i podeu consultar tota la normativa aquí.

Si voleu ampliar la información o teniu algún dubte, demaneu cita aquí amb un dels nostres técnics!

Compartir