1. LLEI 1/1998 DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA: en els establiments oberts al públic hauran de constar almenys en català:

  • La senyalització
  • Els cartells d’informació general de caràcter fix
  • Els documents d’oferta de servei.

2. FULLS DE RECLAMACIÓ

–Obligatori quan el nostre client és consumidor final del producte o servei.

–Exclosos: professionals lliberals col·legiats; Administració Pública; centres d’ ensenyaments reglats; Activitats amb normativa específica ( transports, assegurances…)

–Model de cartell: http://www.consum.cat/doc/doc_51293003_1.pdf

–Fulls de reclamació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-dels-fulls-oficials-de-queixa-reclamacio-denuncia?evolutiuTramit=1

3. PREUS

Les mercaderies i productes han d’exhibir el preu de venda amb els impostos inclosos.

En els serveis, el preu s’ha d’exposar de forma visible per al públic

4. PUBLICITAT DE L’HORARI COMERCIAL

–Distincions horàries en funció del tipus de comerç

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/guia-horaris-comercials/index.html#bloc4

–FAQ’s (Recordeu que els serveis no tenen limitació horària, sempre que respectin tota la normativa sobre contaminació acústica; d’altre banda , recordeu que els establiments d’hostaleria els seus horaris es regulen per les ordenances municipals en termes d’hores de tancament, terrasses, etc.).

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/treb_preguntes_i_respostes/emo_comerc/emo_horaris_comercials/

-Cal exposar l’horari de l’establiment de manera que sigui visible des de l’exterior fins i tot quan es troba tancat.

Recorda que, si necessites assessorament sobre aquests o altres temes relacionats amb el teu projecte, pots demanar cita prèvia trucant al telèfon: 93.474.80.42 o escribint un correu electrònic a inscripcionscentre@procornella.cat 

Compartir