Des del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ, busquem un tècnic/a assessor/a per a promoure i acompanyar la creació i consolidació d’empreses en l’àmbit legal

Es demana una titulació de Llicenciatura o Grau en Administració i Direcció d’Empreses, Dret o similar. Es valorarà la titulació de doble grau en Dret i ADE o bé formació/experiència en ADE o Dret. És imprescindible tenir coneixements sobre realització de plans d’empresa i jurídics en l’àmbit de l’emprenedoria o l’empresa, nivell C de català i castellà i valorable anglès.

És requereix un mínim de 2 anys d’experiència en assessorament a emprenedors i/o empreses en assessoria, despatx professional, servei de promoció econòmica o similar.

Les seves funcions seran:

  • Assessorar i acompanyar en el procés de creació i consolidació d’empreses mitjançat l’elaboració i anàlisi de plans de viabilitat i memòries de capitalització
  • Tutoritzar projectes i empreses, per analitzar i millorar la seva viabilitat
  • Assessorar i donar suport als emprenedors emprenedors/es i empreses en qualsevol aspecte específic dins de la seva especialitat (pla de viabilitat, pla econòmic-financer, aspectes jurídics…)
  • Preparar i impartir cursos bàsics en creació i gestió d’empreses i en l’especialitat econòmic-financera i jurídica-mercantil.
  • Organitzar i participar en tallers i seminaris de sensibilització per a l’autoocupació per a estudiants, persones aturades i persones emprenedores.
  • Donar suport tècnic als diferents programes en què participa el Centre (Programa d’acceleració de Startups Cornellà Open Future, Cultura emprenedora a l’Escola, Xarxa Ateneus Corporatius…)
  • Formalitzar altes d’empreses (autònoms i SL) amb el Punt d’Atenció a l’Emprenedor.
  • Atenció i assessorament als emprenedors/es i empreses cedents del programa Reempresa en tot el procés de transmissió d’una empresa.
  • Cercar i elaborar informació i continguts d’interès per a les empreses i emprenedors/res dins de la seva especialitat a difondre pels canals de comunicació del Centre
  • Suport al Centre d’Empreses en l’elaboració de documentació, coordinació amb proveïdors externs (despatxos professionals, entitats…), etc. que l’activitat de promoció econòmica del Centre pugui requerir.

S’ofereix un contracte de 12 mesos a jornada completa (amb possibilitat d’ampliació condicionada a la concessió de subvenció pública) i SALARI BRUT ANUAL: 27.000 euros bruts anuals.

Les persones interessades hauran d’enviar la sol·licitud de participació en el procés junt amb el CV y documentació pertinent a l’adreça de correu electrònic laboralcentre@procornella.cat fins el dia 17 d’octubre 2018. La manca de documentació justificativa dels requisits serà motiu d’exclusió del procés selectiu per aquesta convocatòria.

Podeu ampliar la informació sobre les bases de la convocatòria AQUÍ

 

Centre d’Empreses Baix Llobregat C/Tirso de Molina 36, Cornella de Llobregat Tel: 934748042 www.centredempresesprocornella.cat