Si ets autònoma o autònom: llança’t! A Barcelona t’estalviaràs fins a 4.000 euros el primer any.

EN QUÈ CONSISTEIX?

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, llança una convocatòria d’ajuts a les persones autònomes amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega de despeses que l’autònom/a ha d’assumir durant el primer any d’activitat.

La quantia de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud (exclòs l’IVA), a nom d’un/a únic/a sol·licitant, i amb els topalls màxims d’atorgament segons l’edat en la data d’inici de l’activitat:

• 3.600 € per a persones de 31 a 39 anys
• 4.000 € en cas de tenir una edat igual o inferior a 30 anys, o igual o superior a 40
• Despeses subvencionables:
• Quotes de la Seguretat Social
• Impostos relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica i el primer establiment
• Despeses de gestoria i assessorament
• Lloguers de locals o despatxos afectes fiscalment a l’activitat
• Lloguer d’espais de cotreball (coworking) i/o serveis prestats per aquests establiments en relació a l’activitat professional

QUI POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ?

Previsualitza els canvis (els enllaços s’obren en una finestra nova)
Totes les persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a:

• Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals)
• Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat i que compleixin els següents requisits:
• Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 de desembre de 2016
• Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individuals
• Empadronament a la ciutat de Barcelona com a mínim tres mesos abans de l’alta fiscal
• Trobar-se en situació d’atur abans de l’inici de l’activitat
• No haver constat al RETA per la mateixa activitat en l’any anterior a la data d’alta
• Estar al corrent de les obligacions tributàries

Finalització: 30 de juny del 2018

MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

Compartir