Subvenció a la contractació projecte Ocupa’m (6+6) de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Us informem de l’obertura de la convocatòria 2016 de la subvenció destinada a les empreses per a la contractació de persones en atur residents a Cornellà.

Beneficiaris: empreses que estiguin domiciliades o tinguin centre de treball a Cornellà de Llobregat.

Requisits principals:
– El treballador ha d’estar empadronat a Cornellà de Llobregat, inscrit com a demandants d’ocupació tant a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a la borsa de treball municipal.
– El contracte de treball subscrit ha de tenir una durada mínima de 12 mesos i una jornada des del 50% al 100%.
– Empreses que no hagin efectuat acomiadaments de treballadors, regulacions d’ocupació o acomiadaments objectius en els 3 mesos anteriors a la data de contractació i es trobin al corrent de pagaments amb l’Agència Tributaria, la Generalitat de Catalunya, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Cornellà.

Quantia de la subvenció: l’ajut contempla la subvenció dels sis primers mesos del contracte de treball i pels següents conceptes: salari brut mensual, part proporcional de pagues extres i cost de seguretat social a càrrec de l’empresa.
Les quantitats a subvencionar varien en funció del grup de cotització del treballador.

Lloc de presentación: les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Pl. de l’Església,1, Oficina d’Atenció al Ciutadà, de dilluns a divendres, de 8,30 a 14,30 h. i de 16,30 a 19,30 h.).

Termini de presentació: des del 13 d’abril de 2016 fins al 15 de setembre de 2016.

Compartir