SUBVENCIÓ PER A AUTÒNOMS I PIMES DE RESTAURACIÓ I DELS CENTRES D’ESTÈTICA I BELLESA AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA COVID-19

Ajuts per a bars, restaurants i centres d’estètica i bellesa que han hagut de tancat per mesures COVID

El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel PROCICAT, que van entrar en vigor el 16 d’octubre.

Quin és l’import dels ajuts?

La primera actuació consisteix en una subvenció adreçada a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, per al quals el tancament temporal dels seus establiments suposa una disminució dràstica de la facturació.

La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions s’eleva a 40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats.

L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

 

Com s’adjudiquen les subvencions?

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència no competitiva; és a dir, s’adjudiquen per ordre d’entrada.

El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, i el termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

El tràmit s’obrirà el dia 28 d’octubre de 2020 a les 9h.

 

S’ha de fer per internet?

Sí, necessitareu disposar de certificat digital o, si sou una persona autònoma o professional, de idCATmòbil. Si no el teniu encara i disposeu de tarja sanitària, el podeu demanar ara mateix.

 

Quines són les despeses subvencionables?

Són despeses subvencionables qualsevol que s’hagi tingut des de l’1 de gener de 2020 (lloguers, subministres, compra de productes/mercaderies, despeses de gestoria…) de la qual en tinguem una factura.

Sous i salaris, amortitzacions i rentings i despeses internes sense factura de tercers no son subvencionables.

 

Quan es rebran els ajuts?

Per tal de garantir màxima agilitat en l’accés als ajuts, el Govern ha establert un calendari que en simplifica la tramitació. Així, l’acord preveu un termini de cinc dies per a que els establiments afectats traslladin de forma telemàtica les sol·licituds de subvencions, que s’articularan a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). En aquest sentit, l’acord insta els òrgans competents en la tramitació a adoptar les mesures necessàries per tal d’assegurar que els procediments de sol·licitud, concessió i pagament del ajut es facin amb la major celeritat.

 

En aquest enllaç podeu resoldre tots els dubtes i accedir al tràmit: http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-autonoms-pimes-restauracio-estetica/

 

 

Compartir