MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LES COTITZACIONS SOCIALS

L’Ordre Ministerial ISM/371/2020 del 24 d’abril, (accedeixi aquí al text) on es desenvolupa l’article 34 del RDL 11/2020, de data 31  de març, (accedeixi aquí al text), determina que les activitats que podran acollir-se a la moratòria en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social seran aquelles que estiguin incloses en els següents codis de classificació:

 

CNAE 119          Altres cultius no perennes

CNAE 129          Altres cultius perennes

CNAE 1812       Altres activitats d’impressió i arts gràfiques

CNAE 2512       Fabricació de fusteria metàl·lica

CNAE 4322       Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat

CNAE 4332       Instal·lació de fusteria

CNAE 4711       Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac

CNAE 4719       Altre comerç al detall en establiments no especialitzats

CNAE 4724       Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats

CNAE 7311       Agències de publicitat

CNAE 8623       Activitats odontològiques

CNAE 9602       Perruqueria i altres tractaments de bellesa

 

 

La Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social permet ajornar el pagament de les quotes d’autònoms i de les cotitzacions a la Seguretat Social en el règim general, durant un termini de 6 mesos sense interès.

En el cas de les cotitzacions en règim general, es podrà ajornar el pagament de les cotitzacions corresponent al mesos d’abril a juny. Pel que fa als autònoms, es podrà ajornar les quotes de maig a juliol.

El termini per fer aquest tràmit sempre serà els 10 primers dies de cada mes.

 

IMPORTANT: no podran sol·licitar aquesta moratòria aquells autònoms que hagin sol·licitat la prestació de cessament d’activitat COVID 19 o aquelles empreses que hagin presentat un ERTO, tot i que la seva activitat es trobi inclosa dins el llistat.

 

Les empreses i autònoms que no tinguin dret a la moratòria tindran l’opció de sol·licitar l’ajornament del pagament que hagin de realitzar entre l’abril i el juny de 2020, amb un interès del 0,5% en lloc del previst legalment. El termini per presentar la sol·licitud d’ajornament sempre serà els 10 primers dies de cada mes.

 

 

 

Compartir