NOUS AJUTS DE LA GENERALITAT PER A DONAR SUPORT A COL.LECTIUS I SECTORS ECONÒMICS MÉS AFECTATS PER LA COVID-19 (FEBRER 2021)

La Generalitat de Catalunya ha publicat nous ajuts per a donar suport a col·lectius i sectors econòmics més afectats per la Covid-19. Són els següents:

1. Ajuts extraordinaris per a persones autònomes enfront la Covid-19

Beneficiaris: Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Requisits:

 • Domicili fiscal a Catalunya
 • El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500 €
 • La base imposable de la declaració de la renda de 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000 €
 • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, abans de l’1 de gener de 2021.
 • S’ha de realitzar una inscripció prèvia que produeix l’efecte de sol·licitud.

Import: es determinarà en les bases de la propera convocatòria.

Termini: del 19 al 26 de febrer de 2021.

Tràmit i més informació aquí

 

 2. Ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

Beneficiaris:  Petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu, a data de 31 de gener de 2021.

Requisits:

 • Petites empreses amb menys de 50 treballadors i volum de negoci o balanç general anual de màxim 10 milions d’euros.
 • Microempreses amb menys de 10 treballadors i volum de negoci o balanç general anual de màxim 2 milions d’euros.
 • Cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius amb volum de negoci o balanç general anual de màxim de 10 milions d’euros.
 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.

Import: Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Termini: del 15 al 22 de febrer de 2021.

Tràmit i més informació aquí

 

3. Ajuts per a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO derivat de la Covid-19 o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

Beneficiaris: persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Requisits:

 • Residir a Catalunya.
 • Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID -19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020.
 • Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.
 • S’ha de realitzar una inscripció prèvia que produeix l’efecte de sol·licitud.

Import: Es determinarà en les bases de la propera convocatòria.

Termini: del 15 al 25 de febrer de 2021.

Tràmit i més informació aquí i al tel. 900 800 046

 

El Centre d’Empreses ofereix assessorament gratuït sobre ajuts a les empreses. Pots demanar cita prèvia aquí.

Compartir