El Departament d’Empresa i Treball obre una nova convocatòria del programa d’ajuts de foment de l’autoocupació de joves.

Es tracta d’un ajut econòmic a les persones joves que inicien una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes que els permeti mantenir el seu projecte d’emprenedoria a llarg termini i que contribueixi a la disminució de l’atur entre el col·lectiu jove.

En total, el Departament d’Empresa i Treball hi destina 13 milions d’euros, cofinançats pel Fons Social Europeu Plus.

L’import de l’ajut és de 15.120 euros per persona sol·licitant.

L’ajut es pot sol·licitar del 18 de juliol a les 9h fins al 20 de setembre a les 15h telemàticament a través d’un d’aquests dos canals: canalempresa.gencat.cat ó tramits.gencat.cat (enllaç a la BIO)

 Els requisits per rebre l’ajut són:

  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Estar donada d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a persona treballadora autònoma. 
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
  • Mantenir i acreditar, amb informació fiscal i/o de facturació, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda.
  • Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya al llarg dels 18 mesos.
  • Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada.

Com a novetat aquest any es reserven 500.000 euros del pressupost a persones joves amb domicili fiscal a micropobles (municipis de menys de 500 habitants).

Pots demanar més informació als nostres tècnics assessors, demana cita aquí: CITA PRÈVIA

Compartir