Subvenció a la contractació projecte Ocupa’m (6+6) de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

S’ha obert la convocatòria 2019 de la subvenció a la contractació projecte Ocupa’m (6+6) de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

 

Destinataris:

Aquesta subvenció es destina a empreses amb seu social, delegació o centre de treball a Cornellà de Llobregat que contractin persones a l’atur residents a Cornellà.

 

Requisits:

  • El treballador ha d’estar empadronat a Cornellà de Llobregat, inscrit com a demandant d’ocupació tant a l’ Oficina de Treball de la Generalitat com a la Borsa de demandants d’Ocupació de l’Ajuntament de Cornellà.
  • El contracte de treball subscrit ha de tenir una durada mínima de 12 mesos consecutius (contracte indefinit, temporal, formació o pràctiques) i a jornada igual o superior al 50%.
  • Les empreses no han d’haver efectuat acomiadaments de treballadors, regulacions d’ ocupació o acomiadaments objectius en els 3 mesos anteriors a la data de contractació i s’han de trobar al corrent de pagaments amb l’Agència Tributaria, la Generalitat de Catalunya, la Seguretat Social i l’Ajuntament de  Cornellà.
  • L’empresa ha de proporcionar formació bàsica en prevenció de riscos laborals dins dels primers 9 mesos de contracte i en horari laboral.

 

Quantia de la subvenció:

L’ajut contempla la subvenció dels sis primers mesos del contracte de treball i pels següents conceptes: salari brut mensual (segons grup de cotització i quantia ap. 3 de les bases reguladores), part proporcional de pagues extres i cost de Seguretat Social a càrrec de l’empresa. En cas de jornada parcial, l’import serà proporcional al percentatge de la jornada treballada.

 

El termini de presentació és fins el 14 d’octubre de 2019

 

Per ampliar la informació podeu contactar amb la Mª Pilar Romero mromero@procornella.cat o l’Ana Pérez aperez@procornella.cat del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ.

Podeu consultar les bases reguladores AQUI

Compartir