TAPPER: un altre projecte que arrenca!

Tapper és un projecte social, iniciat a Cornellà i assentat a la província de Barcelona, la finalitat del qual és crear un punt de trobada entre consumidors i establiments alimentaris.

El seu objectiu final és contribuir a la reducció del desaprofitament alimentari ajudant a aquests últims a donar sortida a producte apte per al seu consum, però que, per les seves característiques organolépticas o la seva proximitat a la data de venciment, aviat haurà de ser retirat del mercat.

TAPPER

Compartir