Mesures destinades a donar suport al sector cultural per fer front a la situació derivada de la COVID-19

, , , , ,

Mesures destinades a donar suport al sector cultural per fer front a la situació derivada de la COVID-19, publicades al Reial decret llei 17/2020 de 5 de maig.

Laborals:

 • Prestació per atur destinada a artistes d’espectacles públics, inclosos els pertanyents a l’àmbit de cinema i de l’audiovisual.  Més informació aquí.

Fiscals:

 • Ampliació dels incentius fiscals per a les inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals de ficció, animació i documental.
 • Augment de les deduccions fiscals de la Llei de mecenatge.

De finançament:

 • Línia COVID 19 de liquiditat immediata a través d’avals, dirigida a les pimes de el sector de cinema i l’audiovisual, per cobrir les seves necessitats de tresoreria. Més informació aquí.

Altres:

 • Consultar Reial decret llei 17/2020 de 5 de maig aquí.

Mesures de la Generalitat de Catalunya:

 • Mesures de l’Institut Català de les Empreses Culturals per fer front a la COVID-19. Més informació aquí.
Compartir

Subsidi extraordinari per persones treballadores en la llar

, , , , ,

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, regula el subsidi de desocupació excepcional per falta d’activitat per a les persones integrades al Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

Es podran beneficiar d’aquest subsidi extraordinari, les persones integrades en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social que, estant en situació d’alta abans l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es trobin en alguna de les següents situacions:

 1. Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.
 2. S’hagi extingit el seu contracte de treball per causes alienes a la voluntat de la persona treballadora i aquesta extinció es deu a la crisi sanitària del COVID-19.

Els fets causants hauran d’haver-se produït amb posterioritat al dia 14 de març, data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Més informació i procediment per a la tramitació de les sol.licitud, aquí.

Compartir

Consells en temps de confinament: comunicació oral eficaç a través de videotrucades i videoconferències

, , , , ,

L’augment del teletreball dels darrers anys i l’actual situació de confinament ha implicat cerca activa de noves vies per comunicar-se (videotrucades, videoconferències, reunions en línea a través d’aplicacions, etc.). Les apps i webs en línia permeten una comunicació síncrona on, com presencialment, tan important és el que es diu com la manera de fer-ho.

Oi que en una trucada telefònica també somriem? Per què? Perquè l’altre copsa a través de la nostra veu i dels nostres silencis molta informació i molt rellevant. Sempre és més agradable un to somrient que humanitzi la comunicació, està comprovat que les veus artificials ens provoquen rebuig, no oblidem que som éssers emocionals.

Aquests dies la majoria de nosaltres fem servir les aplicacions per comunicar-nos professionalment i personal, per això hem de continuar posant èmfasi en fer que la comunicació sigui eficaç. Com fer-ho? Tenint cura del que és verbal i no verbal. La nostra imatge i com ens mostrem tenen un impacte també aquí i com encara no tenim costum d’utilitzar-les com a eines comunicatives repassem uns consells.

 • Previs. Descarrega l’aplicació amb prou temps, fes alguna simulació, i procura familiaritzar-te amb ella abans d’iniciar la reunió.
 • Què? Planifica què vols dir tal com ho faries en una reunió de treball habitual. Plantegeu l’objectiu concret en funció de les possibilitats i temps que ofereix cada plataforma i aplicació.
 • Quan? Decidiu quin és el millor moment per fer una reunió, sempre tingueu en compte què heu de decidir i comentar. El teletreball també requereix diferenciar el temps professional i el personal.
 • Qui? Les reunions participatives amb molts assistents resulten poc efectives, el mateix passa en una videotrucada/videoconferència. En una plataforma si sou moltes persones caldria que algú prengués un rol moderador.
 • On? Quin és l’espai més adient? Cal pensar que estem mostrant un espai personal, a vegades la nostra casa. Convé trobar el context adient, si es tracta d’una reunió professional, un espai cuidat, neutre i el més endreçat possible. Proveu que es vegi bé amb l’angle de la càmera, què es veu des d’aquí, és un espai molt transitat, és un espai comú per altres persones, quina és la il·luminació, si cal que hagi referències corporatives, etc.?
 • Com es diu?
  • On mirem? Sovint pensem que no ens veuen i ens dediquem a fer altres coses, menjar, etc. És recomanable fer el mateix que si tinguéssim aquestes persones al davant, mirar la càmera i tenir en compte que “tot és comunicació” –el que és verbal i el no verbal- (les paraules, els gestos, les mans, etc.). Si voleu copsar l’atenció, empreu els recursos visuals, gestuals, de la veu que també us ofereix la tecnologia. Recordem mirar a la càmera, sovint ens adrecem a la pantalla i l’impacte comunicatiu és més alt.
  • Quina imatge mostrem? El teu aspecte personal és rellevant en la comunicació, si és una reunió de treball, procura mantenir un equilibri entre la comoditat i la imatge professional. Evita la roba amb ratlles, perquè distorsiona la imatge.
  • Com escoltar? I sobretot, tingues cura del que transmets, segueix amb interès les aportacions de la resta, si parles o et dediques a fer altres coses, els altres ho percebran com avorriment.
  • Quina estructura de la reunió/discurs?
   • Inici dedica uns minuts a saludar, preguntar a l’altre com està, aquests dies tothom està preocupat o té persones delicades a la família.
   • Desenvolupament, estructureu els punts a treballar durant la reunió. Procureu buscar maneres saber si tothom està d’acord i el grau de comprensió del que es volia comunicar. Fent preguntes, fent resums, posant exemples, també incloure algun moment de l’humor i ensenyeu esquemes, imatges, notícies, etc. que facilitin la comprensió,
   • Tancament, feu un resum dels acords, dels temes que heu acordat, sigui una distribució de tasques, per exemple, i sobretot acomiadeu-vos.

Procurem cuidar tot això per fer de la comunicació una eina professional eficaç.

Carme Hernández-Escolano Pedagoga. Doctora en Ciències de l’Educació. Experta en comunicació oral Grup de recerca PSITIC Membre de la línia “La participació socioeducativa i la mediació: competències de lideratge

Linkedin: https://es.linkedin.com/in/carme-hern%C3%A1ndez-escolano-b20b9bb7

Twitter: https://twitter.com/carmehernandeze

 

 

Compartir

Posem en marxa un nou servei d’informació gratuït sobre ajuts per a empreses i autònoms de Cornellà  

, ,

El Centre d’Empreses Procornellà posa en marxa avui dilluns, 27 d’abril, un nou servei d’informació adreçat a empreses i autònoms de Cornellà sobre els ajuts més rellevants que poden demanar per pal·liar els efectes provocats per la crisi del Covid 19 en les seves empreses i negocis. Fins ara els nostres tècnics assessoraven sobre ERTES, cessament d’activitat i petició d’ajudes econòmiques als emprenedors allotjats al Centre i al Viver d’Empreses i als usuaris del servei de gestoria però, a partir d’avui, informaran gratuïtament també a la resta d’empresaris i autònoms del municipi. Tot via telefònica o telemàtica complint les recomanacions de restringir la mobilitat de la ciutadania però sense restar valor a la qualitat dels serveis.

 

D’entrada, qualsevol usuari pot entrar aquí, on trobareu un resum dels ajuts més rellevants que ofereixen les diferents institucions, adreçats a empreses i autònoms. Des del Centre d’Empreses hem habilitat un servei d’atenció per informar i resoldre dubtes sobre Mesures Laborals (ERTES, prestació extraordinària per cessament d’activitat d’autònoms, ajornaments i moratòries de Seguretat Social, etc. ); Mesures Fiscals i Mercantils (ajornament de deutes tributaris, extensió del termini de presentació i d’ingrés per les obligacions tributàries, tributació per mòduls, etc.); Mesures Extraordinàries de Finançament (línies d’ajudes destinades a finançar pimes i autònoms: ICO, ICF, CESCE); Subvencions (destinades a professionals i microempreses del sector turístic, línies d’ajuts de la Generalitat per a l’autònom, ajuts de l’Ajuntament de Cornellà, etc); i altres mesures d’interès com pot ser la moratòria del pagament de rendes de lloguer de locals afectes a l’activitat econòmica o com demanar flexibilitat per poder disposar dels plans de jubilació.

 

La forma per accedir-hi a aquest servei d’informació és demanant cita prèvia online a través del correu electrònic: cempreses@procornella.cat, per telèfon en el 93 474 80 42 de dilluns a divendres de 8h a 20h o a través d’aquest enllaç (aquesta opció només des de tablet o PC). Es tracta d’un servei d’informació sobre els ajuts més rellevants, no d’assessorament ni de tramitació. La voluntat és posar a l’abast dels emprenedors, autònoms i pimes un resum dels ajuts més rellevants per fer front a les dificultats econòmiques i financeres sorgides per l’efecte de la crisi del COVID 19.

 

 

 

Compartir

NOVES MESURES COMPLEMENTÀRIES PER DONAR SUPORT A L’ECONÒMIA I A L’OCUPACIÓ

, ,

El Reial Decret-Llei 15/2020 del 21 d’abril de 2020 (accedeixi aquí al text) publicat dimarts 22 d’abril, estableix tot una sèrie de noves mesures complementàries per pal·liar els efectes de la crisis sanitària COVID-19.

 

Els aspectes més rellevants per a pimes i autònoms són els següents:

 

 1. En l’àmbit laboral,
 • Flexibilització de la regulació de l’ERTO per força major: La nova regulació permet que empreses amb activitat essencial puguin aplicar un ERTO  a la part de la plantilla no indispensable per a desenvolupar aquesta activitat essencial.
 • S’amplia a dos mesos més, desprès de la finalització de l’estat d’alerta, el caràcter preferencial del teletreball, així com el dret a l’adaptació de l’horari i reducció de jornada laboral per a les per persones amb deures de cura per circumstàncies excepcionals relacionades amb el COVID-19.

 

 1. En l’àmbit Fiscal,
 • Opció de canviar el sistema de càlcul dels pagaments fraccionats a compte de l’Impost de Societats: En lloc de prendre com a referència la quota de l’última declaració presentada, prendre com a referència la base imposable del exercici en curs.
 • S’estableix un tipus del 0% de IVA per al material sanitari quan el destinatari de les entregues siguin entitats públiques, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades amb caràcter social. Aquesta reducció s’aplicarà només a operacions que estiguin dins del període del 23 d’abril al 31 de juliol.
 • Els autònoms que tributen en el règim de tributació per Mòduls , podran aquest any optar a tributar pel règim d’Estimació Directa i l’any 2021 podran tornar a tributar per Mòduls sense haver d’esperar el termini de 3 anys que marca la llei quan renuncies a aquest tipus de règim.
 • Els autònoms en règim de tributació per mòduls, a l’hora de calcular els pagaments fraccionats d’IVA i IRPF no computaran com a dies d’exercici de l’activitat aquells dies naturals en els que hagi estat decretat l’estat d’alerta.
 • L’IVA de llibres, revistes i diaris en format electrònic passa del 21% al 4%.

 

 1. En l’àmbit financer,
 • S’amplia el període per optar a finançament amb aval públic fins el 31 de desembre del 2020.

 

 1. Moratòria del pagament de rendes de lloguer de locals afectes a l’activitat econòmica.

  Aquesta moratòria tindrà diferent aplicació segons sigui el tipus d’arrendador del local. A més, caldrà una sol·licitud obligatòria que s’ha de presentar a l’arrendador en el termini màxim d’un mes des del 23 d’abril de 2020.Beneficiaris de la Moratòria, autònoms i pimes que compleixen una sèrie de requisits:

 • Autònoms:
 1. Donats d’alta al RETA abans del 14/3/2020.
 2. Activitat suspeses pel reial decret 463/2020.
 3. O per activitats no suspeses que acreditin una reducció del 75% d’ingressos en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud, en relació a la mitja de facturació del trimestre de l’any 2019 del que forma part el mes de referència. (Si es presenta la sol·licitud al maig, abril seria el mes per acreditar la reducció ingressos i es compararia amb la mitja de facturació mensual del segon trimestre de l’any 2019).
 • Pimes:
 1. No superar els límits establerts a l’article 257.1 del RD 1/2010, que són: una xifra de negocis de 8 milions d’euros, que el nombre de treballadors no superi els 50 i que l’actiu de la societat no superi els 4 milions d’euros.
 2. Activitat suspeses pel reial decret 463/2020.
 3. O per activitats no suspeses que acreditin una reducció del 75% d’ingressos en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud en relació a la mitja de facturació del trimestre de l’any 2019 del que forma part el mes de referència. (Si es presenta la sol·licitud al maig, abril seria el mes per acreditar la reducció ingressos i es compararia amb la mitja de facturació mensual del segon trimestre de l’any 2019).Aplicació de la moratòria segons el tipus d’arrendador:
 • Si l’arrendador és una empresa o entitat publica d’habitatge, una persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles o de una superfície construïda de més de1.500 metres quadrats, l’aplicació de la moratòria serà de caràcter automàtic sempre que no existeixi ja un acord entre les parts de moratòria o reducció de la renda. La renda s’ajornarà sense penalització ni interessos. El període d’aplicació de la moratòria serà fins el final de l’estat d’alerta i podrà ser prorrogable durant 4 mensualitats més com a màxim. El pagament de les mensualitats ajornades es fraccionarà en un termini de 2 anys (en cas que els contractes acabin abans, el termini serà la durada del contracte).
 • Per qualsevol altre tipus d’arrendador, l’aplicació de la moratòria no serà de caràcter automàtic, caldrà arribar a un acord entre les parts per pactar un ajornament temporal o una rebaixa de la renda, sempre que de manera voluntària no s’hagués arribat ja a l’acord. Les parts podran disposar lliurement de la fiança per al pagament total o parcial de les rendes, aquesta fiança hauria de quedar restablerta en el termini d’un any.

 

 Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

Compartir

CANVIS EN ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ I INGRÉS DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DEL 1r TRIMESTRE DE 2020

, ,

El Reial Decret-Llei 14/2020 del 14 d’abril de 2020 (accedeixi aquí al text) publicat avui dimecres 15 d’abril, estableix una extensió del termini de presentació i d’ingrés per les obligacions tributàries del primer trimestre de l’any 2020. A aquesta nova extensió es podran acollir totes aquelles societats i autònoms que el seu volum d’operacions de l’any 2019 hagi estat inferior a 600.000 euros.

 

Nou termini de presentació per a liquidacions domiciliades: 15 de maig de 2020

Nova data de càrrec en compte: 20 de maig de 2020

 

Aquesta nova mesura no afecta a aquells empresaris que hagin decidit acollir-se a l’ajornament pel COVID-19 publicat al Reial Decret 7/2020, en aquest cas, la data de càrrec en compte continua sent el 20 d’octubre de 2020.

 

Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

Compartir

Modificació de l’estat d’alarma: obrim el Centre i el Viver

, ,

Amb motiu de la modificació de l’estat d’alarma aprovat avui pel Consell de Ministres, us comuniquem que el Centre i el Viver d’Empreses de Procornella tornarà a estar obert  a partir del proper dimarts 14 d’abril.

 

Les condicions d’obertura seran:

 1. El Centre d’Empreses romandrà obert de 8:00h a 20:00h de dilluns a divendres.
 1. El Viver d’Empreses tornarà a estar accessible pel seus usuaris 24h/365d.
 2. Tota la resta de serveis del Centre i Viver d’Empreses (serveis d’assessorament i serveis de tramitacions de gestoria) es continuaran prestant de manera no presencial.

 

Us recomanem que, en la mesura del que sigui possible, continueu teletreballant des de casa, ja que com tots sabem continuem en estat d’alarma.

Compartir

NOVETATS PER A LES EMPRESES I AUTÒNOMS DEL RD 11/2020 I OM SND/307

, ,

RD-LEY 11/2020 de mesures complementàries a l’àmbit social i econòmic, i ORDRE MINISTERIAL SND/307

 

El Reial Decret-llei 11/2020, del 31 de març (accedeix aquí al text), publicat el passat dimecres 1 d’abril al BOE, i l’Ordre Ministerial SND/307 del 30 de març (accedeix aquí al text) adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic, per fer front al COVID-19.

 

Els aspectes més rellevants, des del punt de vista laboral, per a les empreses i els treballadors autònoms són els següents:

 

 1. Ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social
 • Abans dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari de l’ingrés, les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments previs de pagaments de deutes amb la Seguretat Social podran sol·licitar fins el 30 de juny de 2020 l’ajornament del pagament que hagin de realitzar entre abril i juny de 2020, amb un interès del 0,5% en lloc del previst legalment.Important: Per sol·licitar l’ajornament dels pagaments de les quotes del mes d’abril, la data màxima per fer el tràmit: 10 d’abril

 

 1. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social
 • El Reial Decret (a l’art.34) estableix que es podran concedir moratòries en el pagament de les quotes d’autònoms i en les cotitzacions a la Seguretat Social en el règim general durant un termini de 6 mesos sense interès.
 • Les moratòries es concediran a aquells empresaris que ho sol·licitin i que compleixin els requisits que encara estan per publicar.
 • En el cas de les cotitzacions en règim general, es podrà ajornar sense interessos el pagament dels cotitzacions d’abril a juny. Pel que fa als autònoms, es podrà ajornar sense interessos les quotes de maig a juliol.
 • La data per fer aquest tràmit sempre serà els 10 primers dies de cada mes.Important: no podran sol·licitar aquesta moratòria aquells autònoms que hagin sol·licitat la prestació de cessament d’activitat COVID 19 o aquelles empreses que hagin presentat un ERTO. Les empreses i autònoms que no tinguin dret a la moratòria sempre podran sol·licitar l’ajornament a tipus d’interès del 0,5%.

 

 1. Modificació prestació cessament de l’activitat dels autònoms 
 • Ampliació en el termini de sol·licitud fins al 31 de maig.
 • El podran sol·licitar aquells autònoms que durant el mes d’abril hagin vist reduïda la seva facturació en un 75% respecte a la mitjana de facturació dels 6 mesos anteriors.
 • En un principi l’ajuda és per a un mes, però de la redacció de la norma es desprèn que si l’estat d’alerta s’allarga més enllà del 15 de abril, les ajudes passarien a ser de 2 mesos per aquells autònoms que hagin pogut optar a la prestació ja.

 

 1. Permís retribuït recuperable

  L’ORDRE MINISTERIAL SND/307 estableix que el permís retribuït recuperable obligatori del Reial Decret 10/2020 no és d’aplicació pels treballadors per compte propi, així mateix publica un model de declaració responsable per als desplaçaments de treballadors d’activitats essencials que us deixem en aquest enllaç.

 

Per ampliar la informació, us adjuntem un enllaç a un article de elEconomista.es que us pot clarificar aquests conceptes (accedeix aquí al text).

Aquesta és la informació de la que disposem fins ara, qualsevol modificació o novetat us la comunicarem per aquesta via.

Compartir

IMPACTE A LES EMPRESES DEL RD 10/2020

, ,

A través del Reial Decret Llei 10/2020 de data 29 de març, s’ha establert amb caràcter d’obligatorietat  la situació de permís retribuït recuperable per a tot el personal laboral per compte d’altri que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat, que desenvolupin activitats no essencials.

–  El període de vigència del permís va del 30 març al 9 d’abril, tots dos inclosos.

–  Els treballadors cobraran el seu salari amb normalitat.

–  El període establert per la recuperació de les hores va des del dia següent a la finalització de l’estat d’alerta fins al 31 de desembre del 2020.

 

Excepcions, no s’aplicarà aquest permís a:

–  Els treballadors/es que formen part dels serveis essencials.

–  Els que actualment desenvolupen teletreball.

–  Els que estan en situació d’incapacitat temporal ( baixa per malaltia).

–  Els que estan afectats per ERTO o amb el contracte suspès per causes legalment previstes.

 

Per ampliar la informació, podeu consultar aquest document de preguntes i respostes sobre aquest tema, del CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya).

 

 Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

Compartir

ÚLTIMES NOTÍCIES: EL CENTRE I EL VIVER ROMANDRAN TANCATS

, ,

Donades les últimes mesures sobre el Covid-19 preses ahir pel Consell de Ministres, us comuniquem que a partir d’avui dilluns 30 de març i fins nou avís, el Centre i el Viver d’Empreses de Procornellà, romandran tancats.

Naturalment, continuarem prestant els serveis de gestoria i d’assessorament de manera online.

Molts ànims, paciència i força.

Compartir