Ajuts a la innovació

Us informem sobre la següent subvenció publicada per l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (Resolució EMO/1227/2013, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases de la línia d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (Innoempresa) i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013.

Qui pot optar?

Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, dedicades a algunes de les activitats indicades segons epígraf d’IAE publicades a la web d’ACC1Ó

Tipus de projectes subvencionables?

a)      Desenvolupament de projectes nous diferencials: és a dir, quan l’empresa desenvolupa el seu primer producte o bé dissenya un producte totalment diferent als que es troba realitzant actualment.

b)      Projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació: adreçats a gestionar el procés d’innovació amb l’ajut d’un assessorament extern.

No seran subvencionables projectes que:

Entre d’altres, projectes que presenten un cost subvencionable acceptat que suposa més d’un 50% de la darrera facturació.

Quantitat mínima dels projectes:

a)      Per al desenvolupament de projectes nous diferencials: el projecte ha de suposar una despesa subvencionable mínima de 30.000 euros o 60.000 euros si es tracta d’una mitjana empresa o el projecte es presenta conjuntament.

b)      Per a l’assessorament extern dels projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació: la despesa subvencionable mínima ha de ser de 10.000 euros.

Despeses subvencionables:

a)      Per al desenvolupament de projectes nous diferencials: assessorament extern per a les fases de disseny, enginyeria i validació de prototips; inversions materials o immaterials de la fase de desenvolupament.

b)      Per a l’assessorament extern dels projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació: assessorament extern per a la implementació del sistema.

Intensitat dels ajuts:

Es concedirà fins al 50% de les despeses subvencionables en cas d’assessorament extern. D’altra banda, serà de fins al 15 % (7,5% si es tracta de empresa mitjana) de la despesa subvencionable en inversions, amb un màxim de 18.000 euros per beneficiari.

Trobareu la informació complerta a:

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2013/innovacio/IEDES_IND.jsp

Podeu contactar amb Daniel Broto per a qualsevol dubte:

dbroto@procornella.cat 934748042

Compartir