IMPACTE A LES EMPRESES DEL RD 10/2020

A través del Reial Decret Llei 10/2020 de data 29 de març, s’ha establert amb caràcter d’obligatorietat  la situació de permís retribuït recuperable per a tot el personal laboral per compte d’altri que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat, que desenvolupin activitats no essencials.

–  El període de vigència del permís va del 30 març al 9 d’abril, tots dos inclosos.

–  Els treballadors cobraran el seu salari amb normalitat.

–  El període establert per la recuperació de les hores va des del dia següent a la finalització de l’estat d’alerta fins al 31 de desembre del 2020.

 

Excepcions, no s’aplicarà aquest permís a:

–  Els treballadors/es que formen part dels serveis essencials.

–  Els que actualment desenvolupen teletreball.

–  Els que estan en situació d’incapacitat temporal ( baixa per malaltia).

–  Els que estan afectats per ERTO o amb el contracte suspès per causes legalment previstes.

 

Per ampliar la informació, podeu consultar aquest document de preguntes i respostes sobre aquest tema, del CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya).

 

 Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

Compartir