NOVETATS PER A LES EMPRESES I AUTÒNOMS DEL RD 11/2020 I OM SND/307

RD-LEY 11/2020 de mesures complementàries a l’àmbit social i econòmic, i ORDRE MINISTERIAL SND/307

 

El Reial Decret-llei 11/2020, del 31 de març (accedeix aquí al text), publicat el passat dimecres 1 d’abril al BOE, i l’Ordre Ministerial SND/307 del 30 de març (accedeix aquí al text) adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic, per fer front al COVID-19.

 

Els aspectes més rellevants, des del punt de vista laboral, per a les empreses i els treballadors autònoms són els següents:

 

 1. Ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social
 • Abans dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari de l’ingrés, les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments previs de pagaments de deutes amb la Seguretat Social podran sol·licitar fins el 30 de juny de 2020 l’ajornament del pagament que hagin de realitzar entre abril i juny de 2020, amb un interès del 0,5% en lloc del previst legalment.Important: Per sol·licitar l’ajornament dels pagaments de les quotes del mes d’abril, la data màxima per fer el tràmit: 10 d’abril

 

 1. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social
 • El Reial Decret (a l’art.34) estableix que es podran concedir moratòries en el pagament de les quotes d’autònoms i en les cotitzacions a la Seguretat Social en el règim general durant un termini de 6 mesos sense interès.
 • Les moratòries es concediran a aquells empresaris que ho sol·licitin i que compleixin els requisits que encara estan per publicar.
 • En el cas de les cotitzacions en règim general, es podrà ajornar sense interessos el pagament dels cotitzacions d’abril a juny. Pel que fa als autònoms, es podrà ajornar sense interessos les quotes de maig a juliol.
 • La data per fer aquest tràmit sempre serà els 10 primers dies de cada mes.Important: no podran sol·licitar aquesta moratòria aquells autònoms que hagin sol·licitat la prestació de cessament d’activitat COVID 19 o aquelles empreses que hagin presentat un ERTO. Les empreses i autònoms que no tinguin dret a la moratòria sempre podran sol·licitar l’ajornament a tipus d’interès del 0,5%.

 

 1. Modificació prestació cessament de l’activitat dels autònoms 
 • Ampliació en el termini de sol·licitud fins al 31 de maig.
 • El podran sol·licitar aquells autònoms que durant el mes d’abril hagin vist reduïda la seva facturació en un 75% respecte a la mitjana de facturació dels 6 mesos anteriors.
 • En un principi l’ajuda és per a un mes, però de la redacció de la norma es desprèn que si l’estat d’alerta s’allarga més enllà del 15 de abril, les ajudes passarien a ser de 2 mesos per aquells autònoms que hagin pogut optar a la prestació ja.

 

 1. Permís retribuït recuperable

  L’ORDRE MINISTERIAL SND/307 estableix que el permís retribuït recuperable obligatori del Reial Decret 10/2020 no és d’aplicació pels treballadors per compte propi, així mateix publica un model de declaració responsable per als desplaçaments de treballadors d’activitats essencials que us deixem en aquest enllaç.

 

Per ampliar la informació, us adjuntem un enllaç a un article de elEconomista.es que us pot clarificar aquests conceptes (accedeix aquí al text).

Aquesta és la informació de la que disposem fins ara, qualsevol modificació o novetat us la comunicarem per aquesta via.

Compartir