Premis EmprenedorsXXI

Els Premis EmprenedorsXXI són una iniciativa impulsada i organitzada per “la Caixa” a través de Caixa Capital Risc, coatorgada pel Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de ENISA, que té com a objectiu identificar, reconèixer i acompanyar a les empreses innovadores de recent creació amb major potencial de creixement d’Espanya.

Poden presentar-se als Premis joves empreses innovadores de menys de 3 anys d’activitat que compleixin els següents requisits:

  • Ser empreses constituïdes com a persona jurídica amb ànim de lucre (S.A., S.L., Societats laborals, cooperatives, societats civils)
  • Tenir domicili fiscal a Espanya
  • Haver iniciat la seva activitat a partir l’1 de gener de 2013 (la data d’inici d’activitat es justificarà amb el document 036 d’inici d’activitat o equivalent)
  • Els socis fundadors han de liderar l’empresa i treballar principalment en ella

Les 5 empreses guanyadores de la competició sectorial (1 empresa guanyadora de cada sector) seran reconegudes com les empreses de major potencial de creixement d’Espanya en el seu sector, i gaudiran dels següents premis :

Una dotació econòmica

  • 25.000€ a la guanyadora de Ciències Vida
  • 25.000€ a la guanyadora de Tecnologies de la Informació
  • 25.000€ a la guanyadora de Negocis Digitals
  • 25.000€ a la guanyadora de Tecnologies Industrials
  • 25.000€ a la guanyadora de Agroalimentari

Les 17 empreses guanyadores de la competició autonòmica (1 empresa guanyadora a cada comunitat) seran reconegudes com les empreses de major potencial de creixement en la seva comunitat i rebran:

• Una dotació econòmica de 5.000 € .

A més d’aquesta dotació econòmica, les empreses guanyadores optaran a un programa d’acompanyament dirigit a accelerar el creixement dels projectes, que posa en contacte a les empreses guanyadores amb els mercats, persones i sectors clau per als seus negocis, convirtint-se en l’agent decisiu per a la internacionalització i el creixement.

Per a més informació podeu consultar les bases del concurs. Les persones candidates presentaran poden presentar les seves propostes fins les 12:00 p.m. hores del dilluns 30 de maig de 2016

Compartir