Subvenció a la contractació de persones aturades majors de 30 anys

Us facilitem informació del “Programa 30 Plus” que permet la contractació subvencionada de persones aturades majors de 30 anys (perfils auxiliar administratiu, mosso de magatzem, operari, teleoperadora, comercial, entre d’altres).

La subvenció és equivalent al salari mínim interprofessional (1.050 €/mes per jornada completa) o proporcional a la jornada de treball i per un màxim de 9 mesos.

Està promogut pel SOC i gestionat per AEBALL que s’encarrega de la selecció gratuïta de candidats i l’organització de la formació obligatòria subvencionada específica pel lloc de feina.

Requisits de la persona contractada:

  • Tenir més de 30 anys i estar aturat, inscrit en l’Oficina de Treball.
  • Participar en una formació 100% subvencionada específica pel lloc de treball, que es farà durant el contracte i en paral·lel a la feina, d’entre 20 i 100 hores de durada. (A l’agost no hi haurà formació).

Requisits del contracte:

  • Formalitzar un contracte laboral amb el nou treballador/a d’un mínim de 6 mesos (contracte eventual o indefinit) a temps parcial o a jornada completa.
  • La retribució ha de ser com a mínim la corresponent al conveni i a la categoria professional.
  • L’empresa ha de garantir la participació del treballador/a en la formació en cas que es cursi simultàniament amb el contracte, reduint la jornada de treball mentre duri la formació. En cap cas es superaran les 40h setmanals entre la jornada laboral i les hores de formació.

Normativa:

ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol

 

 

Per ampliar informació i presentar sol·licituds podeu contactar amb Virginia Santolaria d’AEBALL e-mail virginia@aeball.net  i Tel. 93.337.04.50

 

Compartir