Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19

Destinades a contribuir d’una manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que les empreses tenen, com a conseqüència de la caiguda de l’activitat pel COVID19. 

Què es subvenciona?

1.500 € per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors),  compatible amb altres línies d’ajut. 

A qui està adreçat?

A micro i petites empreses industrials i també a autònoms amb assalariats amb contracte indefinit, dels següents sectors d’activitat: Per consultar el sectors, cliqueu  aquí.

Quines condicions cal complir?

  • Tenir menys de 49 treballadors.
  • Acreditar una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període de l’1 de març al 30 d’abril de 2020, en relació al mateix període de l’any 2019.
  • Comprometre’s al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre l’1 de març i el 31 de desembre de 2020.

Fins quan es pot demanar l’ajut?

Fins a l’1 de juliol de 2020.

Com es tramita l’ajut?

A través de Canal Empresa, fent el tràmit de Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament pel COVID-19. Necessari certificat digital o idCAT mòbil. Per accedir al tràmit, cliqueu aquí.

Aquesta és una línia amb concurrència competitiva, que vol dir que es valoraran les peticions en funció d’uns criteris concrets: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial. Per cada criteri s’atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, en funció del pressupost màxim disponible.

Normativa:

  • ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.

  • RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828).

Si teniu qualsevol dubte, podeu veure tota la informació aquí.

Compartir