Subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19

Us informem sobre un nou ajut per a subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquests sectors i que compleixin tots els següents requisits:

  1. Que hagin estat obligats al tancament
  2. Que tinguin al menys un establiment operatiu a Catalunya

 

Quantia de l’ajut:

  • Parcs infantils privats, aportació única de 6.000 euros.
  • Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

 

Presentació de sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent des del 26 novembre de 2020 fins el 30 de desembre de 2020.

En el cas que s’ampliï la dotació pressupostària, els beneficiaris exclosos per manca de pressupost, rebran l’ajut sol·licitat, amb caràcter prioritari, tenint en compte l’ordre cronològic de la seva sol·licitud. En aquest supòsit, no serà necessari tornar a presentar cap sol·licitud

 

On es tramita:

http://ccam.gencat.cat/ca/tramits/formulari_subvencions/index.html

 

Normativa:

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 535407)

Compartir