Emprendre amb èxit i orientats al mercat. Noves tendències de mercat

,

Objectius:

    1. Conèixer les macro tendències de mercat de la pròxima dècada per tal d’obtenir noves idees de negoci orientades al client. 2. Conèixer eines per tal que els empresaris i emprenedors, sàpiguen orientar la seva idea de negoci cap al mercat.

Dirigit a:  Emprenedors, Gerents i directius de micro i petites empreses de recent constitució.

Programa:

1. Emprendre orientats al mercat: – Què vol dir estar orientats al mercat i què cal tenir en compte per orientar la nostra idea de negoci i el nostre pla d’empresa als clients i mercats potencials

2. El model de negoci orientat al client: – Definir les peces claus del model de negoci orientat al mercat: * Client objectiu. * Proposta de valor. * Activitats clau. * Aliats clau i recursos. * Lògiques d’ingressos i despeses.

3. Tendències de negoci per créixer fins el 2020: Identificar quines són les 6 macrotendències amb creixement per emprendre durant la propera dècada. Eines de pensament per orientar la idea de negoci al mercat: * Eines d’investigació de mercat. * Eines per crear propostes de valor diferents i rellevants. * Eines per posicionar-me correctament. * Eines per identificar noves lògiques d’ingressos.

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per: Carlos JordanaDirector dels programes de Direcció de Màrketing i Vendes de ESADE i fundador de l’empresa MERK2.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.

 

 

Subvencionat per:
log_hor