Formació “Entens els números de la teva empresa? Fons de maniobra”

logos esplugues

Objectiu: donar les eines necessàries per saber interpretar un balanç de situació, comprendre un compte de resultats, entendre conceptes con Fons de maniobra, les NOF, els ratis, l’equilibri econòmic i financer, el punt mort de les vendes, costos fixes i variables, el EOAF, etc.

Dirigit a:  Empresaris/ies, professionals, autònoms/es, i comerços.

Programa:

–        Introducció: definició, objectius i limitacions

–        Tipus d’anàlisi: patrimonial, econòmic, financer, vertical i horitzonatl

–        Anàlisi Patrimonial: anàlisi del balanç de situació, EOAF, equilibri   financer

–        Anàlisi financer: fons de maniobra, Pmm, Nof, ratis

–        Anàlisi econòmic: anàlisi del compte de resultats

–        Rendibilitat econòmica i financera, punt mort o llindar de rendibilitat: càlcul del punt mort de vendes, nocions de comptabilitat de costos

Dies: 16, 18, 23, 25, 30 de setembre i 2, 7, 9 d´octubre de 18h a 21h.

Inversió: Gratuït.

Impartit per: Guillem Cotrina, administrador de CBC Associats, assessoria comptable, fiscal i laboral, professor de comptabilitat d’ESEC, àmplia experiència com comptable i tresorer a diferents empreses

Bookings