Exportmetropolis: augmenta la teva possibilitat de negoci

Exportmetropolis és una iniciativa de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB, promoguda amb col·laboració dels municipis metropolitans, per impulsar la internacionalització del teixit empresarial i contribuir a millorar-ne la competitivitat.

L’objectiu és assessorar les empreses metropolitanes que vulguin iniciar un procés d’exportació i acompanyar-les en accions de promoció exterior.

S’adreça a empreses individuals, microempreses i pimes de productes i serveis de qualsevol sector sense o amb poca experiència en l’àmbit internacional que vulguin iniciar un procés d’exportació.

Què s’ofereix?

»»Sessió de formació bàsica sobre negoci internacional, de 5 hores de durada.
»»Informe individual sobre potencial internacional i oportunitats de negoci a l’exterior.
»»Participació en accions de promoció internacional.
»»Certificat de participació en el projecte Exportmetropolis.

Fases del projecte:

Fase 1. Assessorament.

– Sessió de formació (5 hores):
»»Internacionalització del model de negoci: per què exportar?
»»El pla de negoci internacional
»»Selecció del mercat més interessant per a l’empresa
»»Localització en els mercats internacionals dels clients potencials per a l’empresa
»»Com comunicar el producte o servei en l’àmbit internacional
»»Principals fonts d’informació

– Anàlisi de l’empresa:
»»Elaboració d’una diagnosi del potencial exportador de l’empresa
»»Punts forts i punts febles de l’empresa
»»El departament internacional de la microempresa
»»Recomanacions finals

Fase 2. Promoció internacional.
Participació de 21 empreses en accions sectorials en mercats europeus: fires internacionals, missions empresarials, viatges individuals, trobades amb compradors, etc. Aquestes accions s’adaptaran a les característiques, necessitats i capacitat econòmica de les empreses participants.

Informació tècnica:

La fase 1 és totalment gratuïta. Les despeses (viatges, acreditacions, allotjament, etc.) derivades de la participació en les accions de la fase 2 en què es vulgui participar de manera voluntària, aniran a càrrec de l’empresa. La participació de l’empresa en la fase 1 d’assessorament no implica forçosament que hagi de participar en la fase 2 de promoció internacional.

Més informació a la web de l’AMB: http://agenciaeconomica.amb.cat/internacionalitzacio-i-inversions/exportmetropolis

Compartir