Nova convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç al detall i dels serveis

,

Des del Centre d’Empreses us informem que s’ha obert la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i dels serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents, es poden presentar des del dia 8 de juliol de 2019 i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2019. Es recomana enviar la sol·licitud al més aviat possible!

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a les persones aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Agències de viatges detallistes.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
 • Bars i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.

 

Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries i que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la finalització del termini de presentació de la justificació econòmica.

Les actuacions per a les quals es sol·liciti la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any 2019 i han de ser englobades en el desenvolupament dels programes següents:

 1. Suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 2. Suport a la professionalització del món associatiu.
 3. Suport a la millora de la competitivitat dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària.
 4. Suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.
 5. Suport en el procés de transformació digital de les empreses.
 6. Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.
 7. Programa per a la internacionalització de la moda.
 8. Programa per a la internacionalització de l’artesania.
 9. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans.
 10. Programa per a la millora de la gestió de l’empresa artesana.
 11. Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’artesania.

 

Per a més informació:

 • Podeu clicar en aquest enllaç per veure les bases:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846466

 • I en aquest enllaç podeu descarregar la sol·licitud:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Programa_per_a_la_nova_implantacio_de_comercos_i_millora_comercial_dels_establiments-00001?category=72fd315c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

 

Si necessiteu un assessorament al respecte, no dubteu en trucar al 93.474.80.42 o omplir aquest formulari i demanar cita amb un tècnic del Centre d’Empreses (gratuït).

 

Compartir