Què passa quan els contextos comunicatius professionals són eficaços?

A l’activitat personal i professional diària hi ha contextos de comunicació oral que a vegades resolem de manera eficaç, però sovint, guiant-nos per la intuïció o la simple rutina.

Si aquesta comunicació és eficaç i es transfereix  a entorns comunicatius, tant de la vida personal como de la professional, té un impacte positiu i de millora en el nostre entorn.

La bona notícia és que es tracta d’una capacitat a desenvolupar en qualsevol moment de la nostra vida. S’aprèn des de la pressa de consciència, la identificació de bons referents comunicatius, i la pràctica.

 

Però què passa quan els contextos comunicatius professionals son eficaços? Imaginem que hagués alguna estratègia per a:

 • Augmentar la motivació de l’equip.
 • Millorar la qualitat del servei ofert.
 • Optimitzar els recursos i canals comunicatius de l’organització.
 • Aconseguir noves propostes.
 • Negociar amb més perspectiva.
 • Disminuir la durada de les reunions i augmentar la seva productivitat.
 • Reduir el percentatge d’incidències a la teva organització.
 • Generar menys confusió i malentesos.
 • Desenvolupar processos formatius orientats a la millora competencial professional d’impacte.

 

Construir entorns comunicatius laborals més eficaços suposa prendre consciència de les nostres expectatives i percepcions sobre la nostra competència comunicativa oral a l’entorn professional, i tenir una actitud oberta per a:

 • Identificar bones pràctiques comunicatives orals al nostre entorn i altres no tan bones
 • Consolidar els punts forts de la nostra comunicació oral i identificar els aspectes a millorar.
 • Posar en pràctica i avaluar la pròpia competència comunicativa oral en diferents contextos.
 • Aplicar mecanismes d’autoavaluació i avaluació cooperativa com a estratègia de millora contínua.

 

Ser professionals comunicativament competents ens suposa (adaptat d’Asensio Castañeda i Blanco Fernández, 2009):

 • Expressar idees amb claredat i vitalitat.
 • Escoltar i respondre amb adequació.
 • Convèncer amb les paraules.
 • Saben analitzar, sintetitzar i desenvolupar el discurs.
 • Ser capaces de revisar i optimitzar el discurs en un temps determinat.
 • Parlar amb fluïdesa, entusiasme i eficàcia.
 • Ser capaços d’improvisar i adequar-se a l’audiència.
 • Oratòria interpersonal.
 • Reflexió crítica, processant i explorant informació.

 

I sobre tot, aplicar adequadament els aspectes verbals i no verbals de la comunicació en contextos presencials i virtuals.

 

El Centre d’Empreses del Baix Llobregat – Procornellà fa 25 anys que està ajudant a créixer a les petites empreses del territori, aposta per reforçar una de les capacitats fonamentals per a l’empresari/a a l’hora de vendre, negociar i dirigir un equip: la capacitat de parlar bé en públic! Amb el curs “Vols parlar en públic? L’oratòria una eina útil per millorar la meva activitat professional hem treballat aquest mes de setembre  el desenvolupament competencial comunicatiu oral en entorns professionals.

T’hi esperem a la propera edició!

 

Carme Hernández-Escolano

Dra. en Ciències de l’Educació. Pedagoga, experta en comunicació oral per a institucions i empreses.

 

 

Compartir