Subvencions en l’àmbit de l’artesania, de la Generalitat de Catalunya

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de l’artesania.

A Catalunya existeix una oferta extraordinàriament variada en el sector artesà, tant en formats com en tipologies d’empreses o canals de venda. És voluntat del Govern de Catalunya estar al seu costat per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, alhora que se n’impulsa un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.

La pandèmia està afectant d’una manera molt intensa el sector empresarial de l’artesania, arribant pràcticament a la seva paralització, pels tancaments dels comerços i les suspensions de les fires, dues de les principals vies de comercialització dels productes artesans. Aquesta situació, difícil per a tothom, s’agreuja en el cas de les empreses més petites i els professionals individuals que tenen menys recursos que d’altres per fer-hi front.

Davant d’aquesta situació de disminució dràstica de les vendes, que la crisi sanitària del COVID-19 ha provocat, cal donar suport a les empreses artesanes, mitjançant el foment d’actuacions que potenciin la seva transformació digital i promoguin la comercialització dels seus productes.

En aquest sentit, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, té la responsabilitat de reactivar la seva economia i generar models de negoci competitius, d’enfortir i prestigiar el sector i d’impulsar actuacions per donar resposta als grans reptes de l’artesania.

Amb aquestes bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses de l’àmbit de l’artesania, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya fa palès el seu compromís envers la competitivitat de les persones i empreses que formen part del seu camp d’actuació. La seva millora constant és la millora del servei als consumidors i consumidores, i subsidiàriament, un increment de la qualitat de vida de la qual ha de gaudir la ciutadania.

En aquest sentit, s’estableix com a prioritari línies d’actuació en transformació digital, comercialització – promoció – difusió i de la millora d’infrastructures productives i de disseny i formació.

 

L’ajuda cobreix qualsevol tipologia d’actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, tals com:

  • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç online, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.
  • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants) i serveis de branding.
  • Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny.

Trobareu tota la informació aquí.

Compartir