Avantprojecte de la Llei de l’Emprenedor

L’avantprojecte de la Llei de l’Emprenedor acaba d’iniciar la seva tramitació parlamentària. Per aquesta raó, la futura llei encara pot ser modificada substancialment abans de la seva aprovació definitiva, però hi ha una sèrie de mesures previstes que s’han de destacar:

a) Creació de la forma jurídica Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), segons la qual certs béns del patrimoni del creditor –habitatge de residència habitual i vehicle principal- quedaran fora de la seva responsabilitat patrimonial davant de tercers.

b) La creació de Societats Limitades de formació successiva, que no requeriran un desemborsament inicial dels 3.000 euros del capital social, que s’haurà d’anar dotant successivament al llarg dels exercicis.

c) Deduccions fiscals per empreses que facturin menys de 10 milions d’un 10% dels beneficis quan es reinverteixin a l’activitat econòmica.

d) Els Business Angels es podran deduir un 20% de les seves aportacions al moment de declarar la seva renda anual, amb un límit de 4.000 euros.

e) Aplicació del criteri de caixa en relació al pagament de l’IVA per a les empreses que no facturin més de 2 milions d’euros. Així, no hi haurà obligació de pagar IVA fins que no es cobri, però aquesta mesura tindrà una sèrie de limitacions a tenir presents.

f) Reducció de la quota del Règim Especial de Treballador Autònom en supòsits de pluriactivitat.

g) S’eliminen càrregues administratives i burocràtiques per a la creació i extinció d’empreses. A més, les administracions crearan una plataforma digital per a realitzar qualsevol tràmit relacionat amb l’empresa.

Compartir

Ajuts a la innovació

Us informem sobre la següent subvenció publicada per l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (Resolució EMO/1227/2013, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases de la línia d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (Innoempresa) i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013.

Qui pot optar?

Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, dedicades a algunes de les activitats indicades segons epígraf d’IAE publicades a la web d’ACC1Ó

Tipus de projectes subvencionables?

a)      Desenvolupament de projectes nous diferencials: és a dir, quan l’empresa desenvolupa el seu primer producte o bé dissenya un producte totalment diferent als que es troba realitzant actualment.

b)      Projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació: adreçats a gestionar el procés d’innovació amb l’ajut d’un assessorament extern.

No seran subvencionables projectes que:

Entre d’altres, projectes que presenten un cost subvencionable acceptat que suposa més d’un 50% de la darrera facturació.

Quantitat mínima dels projectes:

a)      Per al desenvolupament de projectes nous diferencials: el projecte ha de suposar una despesa subvencionable mínima de 30.000 euros o 60.000 euros si es tracta d’una mitjana empresa o el projecte es presenta conjuntament.

b)      Per a l’assessorament extern dels projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació: la despesa subvencionable mínima ha de ser de 10.000 euros.

Despeses subvencionables:

a)      Per al desenvolupament de projectes nous diferencials: assessorament extern per a les fases de disseny, enginyeria i validació de prototips; inversions materials o immaterials de la fase de desenvolupament.

b)      Per a l’assessorament extern dels projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació: assessorament extern per a la implementació del sistema.

Intensitat dels ajuts:

Es concedirà fins al 50% de les despeses subvencionables en cas d’assessorament extern. D’altra banda, serà de fins al 15 % (7,5% si es tracta de empresa mitjana) de la despesa subvencionable en inversions, amb un màxim de 18.000 euros per beneficiari.

Trobareu la informació complerta a:

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2013/innovacio/IEDES_IND.jsp

Podeu contactar amb Daniel Broto per a qualsevol dubte:

dbroto@procornella.cat 934748042

Compartir

Cornellà inaugura su Punto de Atención de Reempresa promoviendo un nuevo modelo de emprendeduria

Compartir

Cornellà inaugura el seu Punt d’Atenció de Reempresa promovent un nou model d’emprenedoria

Una nova via de negoci en favor de la compra – venda d’empreses adreçada a emprenedors amb l’assessorament del Centre d’Empreses municipal

 

L’Ajuntament de Cornellà a través del Centre d’Empreses Baix Llobregat, vinculat a l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de la ciutat ha presentat aquest migdia el seu Punt d’Atenció de Reempresa. És un projecte que té per a objectiu promoure la transmissió d’empreses a través d’una plataforma on line i l’acompanyament tècnic adient. Tot i que la tendència dels emprenedors és crear nous negocis, aquest nou projecte llança una nova visió per fer-ho realitat. El repte de Reempresa és evitar el tancament de negocis que poden ser econòmicament viables i posar-los a l’abast de persones emprenedores que vulguin fer-se càrrec evitant així la fase de creació d’una nova empresa. Aquest Punt d’Atenció comença a funcionar a partir d’avui al Centre d’Empreses Baix Llobregat ubicat al carrer Tirso de Molina, 36 de Cornellà i s’ha fet realitat gràcies als acords amb la patronal CECOT, impulsor del projecte amb el suport de la Diputació de Barcelona. Cornellà s’adhereix així al treball en xarxa del Centre Reempresa de Catalunya des del qual s’impulsa la transmissió d’empreses per la seva compra – venda per tal d’evitar el tancament de negocis que siguin viables econòmicament. En el moment de la presentació, el president de la CECOT i del Centre d’Reempresa de Catalunya, Antoni Abad, ha definit el nou servei com a un mercat d’oportunitats, el mercat de compra-venda de petites i mitjanes empreses. Per la seva banda, l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha destacat la necessitat de sumar esforços per lluitar contra l’actual situació de crisi, empresaris, institucions i organitzacions empresarials, tots treballant conjuntament. L’objectiu final és evitar el fracàs col·lectiu.

Un 10% dels empresaris individuals i un 33% de les societats on els socis tenen més de 55 anys afirmen que desitgen la seva transmissió. Aquest és un procés que s’ha de fer ben organitzat i que d’això depèn, en bona part, l’èxit dela continuïtat. Precisament, Reempresa pot ser la solució per aquells que volen cedir el seu negoci i, alhora, pels emprenedors que poden veure en la compra d’una empresa ja constituïda una inversió menys arriscada que posar en marxa una de nova creació. Així, Reempresa és un model d’emprenedoria a través del qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar l’activitat salvaguardant tots els actius: llocs de treball, instal·lacions, clients, proveïdors, etc.

Publicació d’una guia pràctica i una plataforma on line

El Punt d’Atenció de Reempresa a Cornellà és el segon que es posa en marxa a la comarca del Baix Llobregat, després del de Viladecans i d’alguna experiència més a Granollers o Sabadell. A través del portal www.reempresa.org/cornella/ els empresaris que volen vendre la seva empresa com els emprenedors interessats en adquirir-les poden rebre tot tipus d’informació, a més d’una guia impresa que poden sol·licitar en el punt d’atenció els interessats.

Davant d’una petició de venda, els tècnics del Centre d’Empreses valoraran la situació legal del negoci i les raons de la voluntat de cedir-lo. En el cas d’una petició de compra, els assessors del nou Punt d’Atenció Reempresa orientaran a l’emprenedor sobre la documentació que ha de comprovar i els tràmits que ha de fer per tal que la compra es pugui fer amb la màxima transparència i garantia.

El Centre d’Empreses funciona des de fa vint-i-cinc anys. Vinculat a PROCORNELLÀ, pretén donar suport a la creació i consolidació d’empreses des de quatre línies d’activitat: creació d’empreses, allotjament i lloguer d’espais, servei de gestoria i afavorint la consolidació i el creixement. Ara amb aquest nou projecte Reempresa, des de Cornellà es potencien les noves formes d’emprenedoria estant a l’avantguarda de les fórmules i sinergies més actuals per tal de garantir la creació de negocis, alhora que s’evita el tancament d’empreses en actiu.

 

Compartir

Nova formació per a empreses al Baix llobregat

Els Ajuntaments del Baix Llobregat juntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat han unit esforços per proporcionar als empresaris i empresàries, als emprenedors i emprenedores de la comarca un nou programa formatiu empresarial de primera classe distribuït per la comarca.

Per accedir a l’oferta formativa empresarial podeu visitar la web del vostre municipi o visitar el web:

http://empresa.elbaixllobregat.cat

Les formacions es classifiquen en el següents àmbits i podeu accedir-hi directament mitjançant els següents enllaços:

MÀRQUETING I VENDES

ECONÒMIC I FINANCER

HABILITATS DIRECTIVES

INNOVACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ

GESTIÓ EMPRESARIAL I EINES TIC

I per aquells projectes empresarials que potencialment siguin d’alt creixement hem dissenyat un programa específic que podeu consultar aquí: Programa d’Alt Creixement

 

Compartir

Entrevista a Clara Nuñez

Entrenadora emocional ubicada en el Centre d’Empreses, cuenta con 20 años de trayectoria profesional apoyando y guiando a personas a conseguir un liderazgo natural, una motivación potente y unos resultados excelentes.

Desde el año 2011 imparte formación para potenciar las Capacidades Emprendedoras dentro de los cursos de Creación de Empresas, que se realizan mensualmente en el Centre. Así como la dinamización de las empresas alojadas en el Vivero de empresas.

Se define como una profesional provocadora, poco ortodoxa, polémica, inquieta, atrevida y divertida, pero sobre todo se reconoce como una mujer emprendedora.

3 negocios anteceden a su actual empresa Clara Núñez, una marca muy dinámica y resolutiva. Tiene muy claro que su visión empresarial se ha ido modificando con el tiempo, el contexto y las circunstancias, pero su misión no.

Misión: Crear las condiciones mentales adecuadas en una persona para que 1º: aflore de ella su verdadera naturaleza, 2º: tome consciencia de sus verdaderos “quieros”, y 3º: reconozca las habilidades innatas que posee para pasar a la acción.

 ¿Que opinas de la situación actual?

Nuestro contexto ha cambiado, la escala de necesidades humanas se ha transformado de golpe, sin “avisar”, y no estábamos preparados ni física ni emocionalmente para pasar tan drásticamente de una situación conocida y cómoda a una nueva tan dificultosa y desconocida.

Es una situación complicada que genera mucho desequilibrio, es cierto, pero también es ideal para darnos cuenta de que, en un estado mental de debilidad a gran escala, ni se ven, ni se crean oportunidades de éxito.

Con pensamientos derrotistas, de añoranza y miedo, el cerebro se sume y consume en una “química tóxica” que provoca una especie de anemia vital que no nos permite ver claro ni encontrar soluciones adecuadas. Este estado hipnótico interno tan poderosamente negativo, frena toda capacidad de ilusionarnos para crear algo nuevo.

La información de los avances en la neurociencia nos invita a reflexionar y a tomar consciencia de que, realizando cambios a nivel mental, el enfoque hacia objetivos es más claro y contundente, la motivación aumenta y como resultado, las oportunidades aparecen.

¿Algún aspecto diferencial que te defina?

Primero: Siempre me gusta trabajar conla Ley del 3. Es decir:

 –       Dame 3 fortalezas y entrenaré 1 de ellas al máximo nivel.

Segundo: No emito ningún juicio de valor. Mis clientes son como son y se sienten como se sienten. Lo importante para mi es ofrecerles un entorno seguro donde su vulnerabilidad no se sienta ni atacada ni desprotegida.

Mi carácter divertido y lleno de humor les ayuda a desdramatizar “su momento” personal o empresarial.

Tercero: Los resultados son rápidos y de calidad, normalmente en 3 ó 4 sesiones, las personas a las que apoyo y entreno, recuperan la suficiente claridad mental que les permite ver donde están y hablar sin rodeos a donde les gustaría estar.

¿Hacer aquello que uno debe hacer o lo que uno quiere?

Personalmente prefiero orientar hacia los “quieros”, aunque no me sirven los quieros irreales, materiales o que huelen a humo. Un quiero pensado, procesado conscientemente, es decir, comprometido y responsable hace que en una persona entren en juego, la pasión, la voluntad, el esfuerzo y la resistencia, elementos clave para provocar la química de la que antes hablaba.

Cuando una persona sabe lo que quiere de verdad, si realmente encuentra su verdadero motivo, nada le frena, el aporte de una energía extraordinaria le libera de la telaraña mental que la mantenía atrapada.

¿Proyectos de futuro?

En estos momentos estoy donde quería estar, como quería estar y realizando una profesión apasionante que empezó casi como hobby y que a día de hoy me llena de satisfacción y orgullo personal.

Me es complicado hablar de proyectos futuros. No suelo ser de las que planifica a nivel empresarial. En realidad nunca había planificado llegar donde estoy.

El futuro lo vamos cambiando cada día. Así que, usando un poquito de mi humor, ¿que tal si te los cuento mañana?

Centre d’Empreses Baix Llobregat C/ Tirso de Molina, 36. Despacho 6-B Telf: 93 474 80 42 – Móvil: 691 553 528 www.claranuñez.es clara@claranuñez.es

Compartir