Entrevista a Daniel Rodriguez, CTO de Sense4care

 

Nom: SENSE4CARE Activitat: Experts en dispositius mèdics basats en sistemes inercials i intel·ligència artificial. Sector: E-HEALTH Web: www.sense4care.com Any creació: 2012 Des de quan està allotjada amb nosaltres: 2017

 

Com va sorgir la idea de crear aquesta empresa? Sense4Care va néixer d’un Centre de Recerca de la UPC, el Centre d’Estudis per la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD). Va haver-hi dues raons per la qual es va decidir fundar Sense4Care, la primera és per l’estratègia de la Comissió Europea en finançar projectes més encarats a trobar solucions a la vida real i no focalitzar tant en recerca. Per això va començar a finançar més a petites empreses i es va deixar de finançar a Centres de Recerca. La segona raó, i la més important, és que Sense4Care ha aconseguit dur al mercat una sèrie de resultats de projectes d’investigació que, si no s’hagués fet res, s’hauria quedat com un record i una sèrie de publicacions científiques.

Quin problema soluciona el vostre producte? Avui dia és impossible saber l’estat real d’un pacient amb Parkinson. El fet que els símptomes variïn durant el dia i es puguin pal·liar amb la medicació, “amaga” la severitat de la simptomatologia quan el pacient va a veure al neuròleg. Normalment en la consulta, el pacient va medicat, i la valoració es fa a través d’un qüestionari o de diaris, sent tot molt subjectiu. El nostre dispositiu, STAT-ON, informa al neuròleg de tots els símptomes motors del pacient i en un informe es pot veure tant la severitat com la distribució i aparició dels símptomes. Aquesta informació, que és objectiva, és molt valuosa per a poder oferir un millor tractament i per tant, augmentar la qualitat de vida del pacient.

Exemple d’informe:

 

Existeix alguna activitat semblant en el mercat? Sí, hi ha competidors que ofereixen solucions que, en alguns casos no estan validades científicament i, en el cas que tinguin alguna publicació, les solucions són poc usables, ja que ofereixen 5 o 6 sensors al pacient i uns algoritmes molt senzills que tenen taxes de falsos positius molt elevades. Nosaltres només tenim un sensor i es posa a la cintura, molt a prop del centre de masses del cos humà, caracteritzant així, molt millor els moviments del pacient. El nostre dispositiu té un reconeixement científic de més de 10 anys i els algoritmes s’han entrenat amb la base de dades inercials més gran del món amb pacients de Parkinson.

Quin és el perfil del vostre client? Els clients més habituals són les clíniques privades, que volen oferir un producte diferent de la resta i que els hi aporta molt de valor. Un altre client habitual són les farmacèutiques, que utilitzen el sensor per poder fer assajos clínics de forma molt més ràpida i fiable que els mètodes habituals. En un futur volem introduir-nos als hospitals públics (tot i que algun ja ens ha comprat alguns sensors) i poder-ho estandarditzar a tots els pacients possibles.

Quins aspectes vas trobar més complicats a l’inici del vostre projecte? Al principi de tot potser el més complicat és aconseguir els resultats que et validin. No va ser fins al cap de 6 o 7 anys que es van aconseguir els primers resultats seriosos publicables. El nostre producte conté 5 tesis doctorals i 5 de màster. Tot aquest treball s’ha fet en col·laboració amb el personal de la salut: neuròlegs, fisioterapeutes, infermers, etc. Aconseguir crear aquesta sinergia de projecte comú va ser un aspecte complicat però necessari.

Heu aconseguit alguna fita important? L’empresa va aconseguir un SME Instrument fase 2 al 2017, i ara l’hem acabat amb èxit: https://cordis.europa.eu/project/id/756861/es No obstant això, la fita més important va ser aconseguir la certificació com a Producte Sanitari Classe IIa amb el qual garantia una fiabilitat del producte a escala mèdica. La primera venda i el primer contracte amb un distribuïdor també varen ser fites que ens van donar molta força.

Com veus l’empresa d’aquí a 4 anys? Esperem que amb una plantilla molt més gran i donant cobertura a pacients d’arreu del món. Volem que el nostre dispositiu STAT-ON sigui la referència mundial del Parkinson.

Què li diries a algú que està emprenent en el vostre sector? És important saber valorar el teu producte i dir quins avantatges té per la Societat, però la nostra experiència ens diu que és molt més important saber fer un model de negoci atractiu, ja que per molt bo que sigui i per molt que ajudis a la gent, si el model de negoci no és bo, el projecte morirà tard o d’hora.

Compartir