MINDFULNESS: QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX?

Designed by Jcomp / Freepik

 

La paraula “Mindfulness” vol dir atenció conscient o atenció plena i és una pràctica en la qual es pren consciència de les diferents facetes de la nostra experiència al moment present. Té el seu origen en les pràctiques de meditació orientals i es pot entendre com entrenament de la ment que es pot exercitar amb diferents tècniques.

Normalment, posem poca atenció a les activitats del moment mentre la ment i els pensaments estan en una altra cosa completament. Vivim en una espècie de “pilot automàtic”, ocupant-nos de les nostres coses amb molt poca consciència dels detalls de la nostra experiència del moment – ni tan sols de les intencions que motiven les nostres accions. Mitjançant l’atenció conscient o mindfulness, podem aprendre a transformar qualsevol moment en el qual podríem sentir-nos una víctima de les circumstàncies en un moment d’iniciativa i confiança.

Si vols saber més sobre Mindfulness, et deixem informació sobre el curs de MINDFULNESS que es realitzarà a Esplugues els propers 16 i 23 de maig i 6 de juny de 16h a 20h:

Objectius de la sessió:

Ampliar el camp de consciència personal en la presa de decisions, eliminant l’estrès, mitjançant la tècnica de Mindfulness que ajuda al desenvolupament i l’increment d’algunes habilitats bàsiques com la capacitat d’atenció, concentració, gestió adequada dels estats emocionals i millora de la comunicació.

Dirigit a:  Emprenedors/es, professionals i autònoms/es.

Metodologia:

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. Entre les sessions es proposaran pràctiques formals de Mindfulness, practiques d’atenció de la vida quotidiana i de l’entorn profesional per consolidar els coneixements explicats. A cada sessió es proposarà feedback per compartir les experiències de l’entrenament entre les sessions.

Continguts:

Introducció al Mindfulness i la seva aplicació a l’àrea laboral

  • Introducció al Mindfulness
  • La percepció de la realitat
  • Gestió emocional i regulació de l’estrès

Com respondre a l’estrès i desenvolupar resiliència

  • Responent a l’estrès i desenvolupant resiliència amb Mindfulness

Gestionant millor amb Mindfulness

  • Mindfulness en l’organització i gestió del temps
  • Prenent decisions amb Mindfulness
  • Establint un pla de millora
  • Recollint experiències i tancament del Taller.

 

Us podeu inscriure en aquest enllaç.

 

Compartir