Subvenció a la contractació de persones aturades – Ocupa’m 6+6 Ajuntament de Cornellà

Us informem sobre la nova convocatòria de la subvenció “Ocupa’m 6+6” de l’Ajuntament de Cornellà, que té per objectiu subvencionar els contractes realitzats a persones aturades entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

 

Requisits:

 •  Ser una empresa preferentment de Cornellà de Llobregat, que no hagi acomiadat treballadors ni hagi fet ERO abans o després de l’estat d’alarma.
 • Fer un contracte laboral (indefinit, temporal, de formació o pràctiques) de mínim 12 mesos consecutius i de mínim un 50% de la jornada.
 • Que la persona contractada estigui en situació d’atur i inscrita com a demandant d’ocupació al SOC al menys un dia abans de la contractació.

 

Es valorarà per establir l’ordre de preferència:

 • Que la persona contractada estigui empadronada a Cornellà
 • Que estigui inscrita/seleccionada a la Borsa de Treball del Dept. Ocupació de l’Ajuntament de Cornellà
 • Que sigui menor de 29 anys, major de 45 anys o dona
 • Que l’empresa sigui de Cornellà
 • La mida de l’empresa (segons plantilla i facturació)
 • El tipus de contracte laboral

 

Import de l’ajut:

 • Subvenció dels sis primers mesos del contracte pels conceptes de salari brut i Seguretat Social.
 • El salari brut màxim a subvencionar serà l’establert en les bases ap.3 segons el grup de cotització que correspongui a la categoria professional del lloc de feina (mínim 1500, 1300 o 1200 euros aproximadament). Si la jornada és a temps parcial, la quantia serà proporcional a la jornada.

 

On es tramita:

 • A la seu electrònica de l’Ajuntament de Cornellà aquí.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

 • En el mes següent a l’inici del contracte (i com a màxim el 30 setembre 2023)

 

Normativa: Podeu consultar les bases reguladores aquí.

 

Més informació: Si voleu ampliar la informació, demaneu cita aquí o truqueu a l’Ana Pérez al 93.474.80.42

Compartir